10 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
2)

Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

A) Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini beklemek
B) Orta adaya en uzak şeritten kavşağa girmek
C) Ada etrafında dönerken sürekli şerit değiştirmek
D) Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmak
3)

Rentek manevrası nedir?

A) Sedye ile taşıma yöntemidir.
B) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.
C) Yaralıyı sedyeye alma tekniğidir.
D) Acil taşıma tekniğidir.
4)

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B) Seçici dikkatin azalması
C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D) Görüş mesafesinde daralma
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
6)

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
7)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B) Araçların kaza yapmalarını engeller
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
8)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananların en az 18 yaşını doldurmuş olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları
9)

Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
10)

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

A) Ölçek
B) Rakım
C) Gerçek uzunluk
D) Kroki
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
12)

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
13)

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?

A) 45
B) 50
C) 54
D) 56
14)

Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
15)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca verilen zarar
B) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak verilen zarar
C) Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında meydana gelen zarar
D) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanması sonucu verilen zarar
16)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
17)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
18)

Ticari amaçla yük ve volen taşımacılığı yapan sürücüler sürekli 4.5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahata çekilmiyorlar ise en az ne kadar süre mola almak zorundadırlar?

A) 60 dakika
B) 45 dakika
C) 30 dakika
D) 15 dakika
19)

Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A türü Yetki Belgesi almak zorundadır
B) Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir.
C) Belli bir ücret tarifesi yoktur.
D) Belli bir zaman tarifesi yoktur
20)

Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?

A) Geniş lastik
B) Dar lastik
C) Havası inik lastik
D) Hepsi
21)

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

A) Mazot enjektörü
B) Ateşleme bujisi
C) Isıtma bujisi
D) Yakıt pompası
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 54 Saat
B) 90 Saat
C) 108 Saat
D) 126 Saat
23)

Bir iletinin kaynaktan alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilip geri bildirim verilmesiyle oluşan sürece ne ad verilir?

A) Empati
B) Etkin dinleme
C) Statü sağlama
D) İletişim
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
25)

“B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları……….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
26)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cilvegözü-Hatay-Suriye
B) Gürbulak-Ağrı-İran
C) Hamzabeyli-Edirne-Bulgaristan
D) Türkgözü-Artvin-Gürcistan
27)

Aşağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir?

A) Seyahat acentesi işletme belgesi onaylı sureti
B) Transferi yapılan yolcu listesi
C) Transfer görevlisine ait personel kimlik kartı
D) Taşıma yetki belgesinin aslı
28)

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yanlızca III
D) II ve III
29)

Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?

A) Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B) Gereksiz hız ve fren yapmamak
C) Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D) Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
30)

“B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ……………….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözlesmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere
C) özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
31)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonuna
32)

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sadece 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan sözleşmeleri ifade eder.
B) 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
C) 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
D) Her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin 24 dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelere paket tur denir.
33)

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
34)

Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A) 10 metre – 50 metre
B) 15 metre – 100 metre
C) 20 metre – 100 metre
D) 20 metre – 150 metre
35)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Hava filtresi kirlenmiş bir araç fazla yakıt tüketir
B) Benzin filtresi kirlenmiş bir araç fazla yakıt tüketir
C) Buji ayarı bozuk olan bir araç fazla yakıt tüketir.
D) Far ayarı bozuk olan bir araç fazla yakıt tüketir.
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
37)

Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Hız viraja girmeden azaltılır.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılır.
C) Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir.
D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir.
38)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
39)

Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
40)

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
41)

Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

A) Omurga kırıklarında
B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
Başka Sınava Geç