10 Şubat 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 32 Soru
Süre: 48 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdaki şıklardan hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
2)

Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

A) Sırt
B) Omuz
C) Yanak
D) Topuk
3)

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar
B) Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzü koyun yan yatar
D) Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
4)

Aşağıdaki şıklardan hangisi şok belirtisi değildir ?

A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
B) Solunumun olmaması
C) Solunum güçlüğü
D) Uyuklama, huzursuzluk
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
6)

A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
7)

Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

A) Motor çalışmayabilir
B) Motor stop edebilir
C) Radyatör ve radyatör hortumları delinebilir
D) Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir
8)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Vantilatör kayışı
B) Kontak anahtarı
C) Marş motoru
D) Volan dişlisi
9)

AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

A) Bir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
10)

Kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Soldaki araçlar sağdakilere geçiş hakkı vermek zorundadır
B) sağdaki araçlar soldakilere geçiş hakkı vermek zorundadır
C) motorlu araçlar motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
11)

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A) A2 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) C2 yetki belgesi
D) D2 yetki belgesi
12)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları
13)

 Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?

A) Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B) Göndericinin adı ve adresi
C) Şoförün isim ve adresi
D) Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
14)

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
16)

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde.
B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D) Aracın el değiştirmesi halinde.
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
18)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek.
B) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
19)

AETR’ye göre, molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılır mı?

A) Sayılır
B) Sayılmaz
C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D) 15 Dakikanm üzerinde ise sayılır
20)

Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkış ve varış yeri
B) Koltuk numarası
C) Taşıma ücreti
D) Varış saati
21)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

A) Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B) Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C) Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D) Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır
22)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
23)

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

A) A1
B) D1
C) B1
D) B2
24)

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
25)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Trafik işaret levhaları, trafik ışıkları, trafik polisi
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
26)

“Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği.
B) Empati yeteneği
C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D) Yaratıcılık yeteneği
27)

Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?

A) Fren sistemi
B) Süspansiyon sistemi
C) Şasi sistemi
D) Direksiyon sistemi
28)

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A) Aracın tüm lastiklerine
B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere
C) Aracın ön lastiklerine
D) Motordan hareket almayan lastiklere
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.
30)

Haritalardaki mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?

A) Karayolları numaralarını
B) Yerleşim yerlerini
C) Şehir merkezlerini
D) Dağları
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz
D) Yolcunun seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.
32)

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varılacak yere en hızlı şeklide gitmek
B) Yolculuğun keyfini çıkarmak
C) Hizmetin aksamaması, yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak
D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak
Başka Sınava Geç