10 Şubat 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 48 Soru
Süre: 72 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner
B) Lastikler orta kısmından aşınır
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir
D) Ön düzen ayarları bozulur.
2)

Sürücülükte motivasyonu arttıran faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşamımızda önemli bulduğumuz kişiler ve değerlerimiz
B) Aracımızın bakımlı olması
C) Aracımızın dış görünümünün güzel olması
D) işverene karşı kızgın olmamız
3)

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket araçlarını anlık ve geçmişe yönelik takip eder
B) Araçlarda oluşabilecek olağan dışı durumları anında kontrol merkezine bildirir
C) Araçların arıza yapmalarını engeller
D) Depo ve sevkiyat noktalarında zaman kazandırır.
4)

Frigorifik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?

A) 2,60 metre
B) 2,95 metre
C) 3,00 metre
D) 3,20 metre
5)

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
6)

Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?

A) Bölge haritaları
B) Siyasi haritalar
C) Beşeri ve ekonomik haritalar
D) Özel amaçlı haritalar
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının beş katı kadar
8)

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C) Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
9)

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
10)

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

A) Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B) Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C) Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D) Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak
11)

TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç adet olmalıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
12)

“Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.” Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

A) Sürüş uygunluğu
B) Sürücü nitelikleri
C) Sürücü kapasitesi
D) Motor beceriler
13)

Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır?

A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
14)

Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

A) Kamyon klozu
B) Zayi tutarı
C) Emtia bedeli
D) Teminat
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 14
B) 19
C) 20
D) 22
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
18)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

A) Olası seçenekleri belirleme
B) Düşünmeden hareket etme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenirliğini belirleme
19)

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?

A) Far ve stop lambaları temizlenir
B) Dörtlü flaşörler yakılır
C) Takip mesafesi 3 kat arttırılır
D) Kısa huzmeli farlar yakılır
20)

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

A) Gabari
B) Yüklü ağırlık
C) İstiap hakkı
D) Taşıma sınırı
21)

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
22)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “bir örgütün faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilecek ceza yarı oranda arttırılır,
B) Verilecek ceza iki kat arttırılır,
C) Verilecek ceza üç kat arttırılır,
D) Verilecek ceza dört kat arttırılır,
23)

istiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
24)

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 10 kilometre – 15 kilometre
B) 15 kilometre – 20 kilometre
C) 20 kilometre – 25 kilometre
D) 20 kilometre – 30 kilometre
25)

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan – Gürcistan
B) Habur sınır kapısı – Şırnak – İran
C) İpsala sınır kapısı – Edirne – Bulgaristan
D) Hamzabeyli sınır kapısı – Kırklareli – Yunanistan
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
27)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
B) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
C) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
D) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur, taşıma aracı müsadere edilmez.
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

A) 30
B) 60
C) 90
D) 1 yıl
30)

Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:

A) yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemektir
B) trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almaktır.
C) kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmektir.
D) kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmektir
31)

TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

A) Hamule senedi
B) Konşimento
C) Hasar ve tespit tutanağı
D) Kaza talimatı
32)

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C) Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
33)

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

A) Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
B) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta
D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
34)

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solunumu değerlendirmek.
B) Dolaşımı değerlendirmek.
C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D) Bilinç durumunu değerlendirmek.
35)

CMR Sözleşmesi’ne göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?

A) Sorumlu değildir
B) Kısmen sorumludur
C) Sorumluluğu ilgili kişilerle paylaşır
D) Hareket ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumludur
36)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
37)

Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir?

A) Sigorta ettiren
B) Sigortacı
C) Hak sahibi
D) Üçüncü şahıs
38)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
39)

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
40)

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
41)

Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?

A) P türü yetki belgesi
B) M türü yetki belgesi
C) G türü yetki belgesi
D) H türü yetki belgesi
42)

Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
43)

ADR’ye göre, Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
44)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
B) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
C) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
45)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
46)

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
47)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
48)

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

A) 15 km
B) 40 km
C) 50 km
D) 60 km
Başka Sınava Geç