10 Şubat 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 21 Soru
Süre: 31.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
2)

KUMİL PEROKSİPİVALAT maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. Bu maddenin 300 l’si 3A2 kodlu en az 4 adet ambalajla taşınabilir. II. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılamaz. III. Bu maddeyi içeren 200 kg ağırlığındaki ambalajları taşıyan aracın gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur. IV. Bu maddenin taşındığı araçta ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenmelidir. V. Bu maddenin, Sınıf 3 maddeleri için katılaştırıcı olması durumunda, Sınıf 3’te yer alan maddelerle birlikte ambalajlanmasına izin verilmiştir.

A) I ve II
B) I,II ve V
C) Yalnız II
D) IV ve V
3)

ADR ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. "Tabla" (Sınıf 1) iç, ara veya dış ambalaja yerleştirilen ve ambalaja sıkıca geçmiş hâldeki, metal, plastik, mukavva veya başka bir uygun maddeden mamul bir tabakayı ifade eder.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2 ) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise, bu maddeler taşıma için kabul edilmemelidir.
III. TRİKLOROSİLAN alevlenebilir aşındırıcı zehirli bir maddedir.
IV. Asfiksant özelliği olduğu bilinen bir maddenin taşınması için ambalaj üzerinde 2.2 etiketi olmalıdır. V. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR’ye tabidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) v
4)

Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin aynı taşıma birimine birlikte yüklenmesine izin verilmez?

A) UN 0499 maddesi ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1292 maddesi
B) UN 1606 ile konsantrasyonu % 70 olan ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT
C) UN 0393 ile UN 0486
D) UN 0457 ile UN 3268
E) UN 3112 ile UN 3103
5)

İyot maddesi 5 kg’lık iç ambalajlarda, brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetkili makamlarca aksi öngörülmedikçe, bu taşımayı yapacak olan işletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurması gerekmektedir.
B) Bu maddeyi taşıyacak, tehlikeli madde taşıyan araç şoförünün tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili eğitimi almış olması zorunludur.
C) Araç ekibi, yazılı talimatları yanında bulundurmalıdır.
D) Bu maddenin taşınması için müdahil olan taraflar güvenlik planı hazırlamalıdır.
E) Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik taşımak zorundadır.
6)

UN 1740 PG III maddesinin karayoluyla taşınmasına ilişkin hangileri doğrudur?

I. Bu madde su geçirmez BK1 kodlu dökme yük konteynerinde taşınabilir.

II. Bu maddeden 1.500 kg taşıyan araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

III. Bu maddenin taşındığı 0A2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 50 kg ile sınırlıdır.

IV. Bu madde üstten doldurma ve boşaltmalı sabit tanklarda taşınamaz.

V. Bu maddenin taşındığı portatif tankın dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC’yi geçemez.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
7)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
8)

21N/Z/02 19 NL/AB 012/0/1500 işaretine sahip IBC için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, çelik veya alüminyum dışında metal bir IBC’dir.
II. Bu IBC’nin muayene için kolaylıkla erişilebilecek bir yerine kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde test (gösterge) basıncı bilgisi yer almalıdır.
III. Taşıma için ilk kullanımdan önce ve iki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla sızdırmazlık testinden geçecektir.
IV. İstifleme için tasarlanmamış bir IBC’dir. V. Paketleme grubu II ve III’e atanmış katı maddeler için kullanılabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) IV ve V
9)

Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araçta yazılı talimat bulundurulması zorunlu değildir?
I. ARSENİK TRİKLORÜR maddesi ambalajlı olarak 20 kg taşındığında
II. UN 2580 maddesinin 1 l’lik iç ambalajda, toplam brüt kütlesi 15 kg olan 20 adet dış ambalaj ile bir taşıma ünitesinde taşınmasında
III. UN 1364 maddesi dökme olarak taşındığında
IV. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınmadığı, UN 2426 içermiş, boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında V. İçerisinde UN 2685 maddesi bulunan ve her birinin ağırlığı 33 kg gelen 1H2 kodlu ambalajlardan 10 adedin bir taşıma ünitesinde taşınmasında

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) IV ve V
10)

Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR şartlarına göre test edilmiş ambalaj kullanılması gerekmez?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık mukavva kutularda toplam 5.000 kilogram taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. 4 litrelik iç ve 20 kilogramlık dış ambalajlarda 15.000 kilogram UN 1274 PG III maddesi taşındığında. V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde toplam 500 kilogram taşındığında.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III ve IV
E) III, IV ve V
11)

UN 1722 maddesinin ADR tankı ile taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden ifadelerin hangisi yanlıştır? 

A) Ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde söz konusu tanktan, yükleme ve boşaltma yapılabilmesi için yetkili makamlardan izin alması gereklidir.
B) Bu madde MEGC’lerde taşınamaz.
C) Söz konusu maddeyi sabit tankta taşıyan araç, A ve B kodlu tünellerden geçebilir.
D) Bu maddeyi taşıyan tankın taşıma sırasında ağızların koruyucu kapakları kilitlenmelidir.
E) Bu madde, sabit tanka doldurulmadan ve boşaltmadan önce araç şasisinden toprağa bir elektrik bağlantısı kurulmasına gerek yoktur.
12)

IBC’lerin üzerinde yer alan plakaların ek işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Ahşap IBC için, 20 °C'de litre cinsiden kapasitenin belirtilmesine gerek yoktur.
II. 31A kodlu IBC için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığı yer almalıdır.
III. 31HA2 kodlu IBC için, son muayene tarihi olmalıdır.
IV. Sert plastik, kompozit ve ahşap IBC’ler için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığa gerek yoktur. V. 11G kodlu IBC için, kg cinsinden dara kütle yer almalıdır.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve V
D) III ve IV
E) Hepsi
13)

2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SÜLFONİL KLORÜR maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Bu madde kütlesi 50 kg olan 1A1 kodlu ambalajlarla taşınabilir.
II. Bu madde 100 g’lık iç ambalajlarda, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşındığında araçta yazılı talimat bulundurulması gerekmemektedir.
III. Bu madde UN 3223 maddesi ile beraber ambalajlanabilir.
IV. Bu maddenin 15.000 kg’ının ambalajlı olarak taşınması halinde, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir. V. Bu maddenin 2.000 kg’ının taşındığı araç, Bölüm 8.4’ün zorunluluklarına tabidir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) IV ve V
14)

Aşağıdaki şıklardan hangileri ADR’ye göre taşınamaz?
I. Taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozunmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmış Sınıf 4.1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler.
II. Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisi birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan ve hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesneler.
III. UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar.
IV. Amonyum klorat ve sulu çözeltileri ile kloratın bir amonyum tuzu ile karışımları. V. Hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,05 olan kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddeleri.

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
15)

Tehlikeli madde taşımacılığında yer alan tarafların yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Taşımacının yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak olup olmadığını araştırarak tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
II. Yükleyenin araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatlar verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
III. Gönderenin tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına izin verilmiş olduğunu belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.
IV. Dolduran, sadece doldurulacak tanklarda taşınmasına izin verilen tehlikeli malları tanklara doldurmalıdır. V. Taşımacının tankın gövde veya donanımının emniyetinin, onarım, değişiklik veya kaza durumunda azalma eğilimi göstermesi hâlinde istisnai kontrolünü yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

A) I ve II
B) I, III ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V
16)

Aşağıdaki patlayıcıların EX/III aracıyla taşınması için en az kaç araç gerekmektedir?

- 30 kg UN 0473 maddesi,

- 18.000 kg UN 0454 maddesi,

- 12.000 kg UN 0462 maddesi,

- 4.000 kg UN 0461 maddesi,

- 1.000 kg boş, temizlenmemiş ambalaj.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
17)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
18)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1714 maddesinin 20 kg’ının ambalajlı olarak bir taşıma ünitesinde taşınması halinde, güvenlik planı hazırlanmalıdır.
B) Boşaltanın güvenlik planı yürürlüğe koyma sorumluluğu yoktur
C) Ambalaj içinde UN 2940 maddesinin taşınmasında güvenlik planı mutlaka hazırlanmalıdır.
D) Güvenlik planı, ilgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtlarını içermelidir.
E) 11HA1 kodlu ambalaj ile toplam 2.500 kg Baryum Siyanür sevk eden işletmenin güvenlik planı hazırlamasına gerek yoktur.
19)

Aşağıdaki maddelerin hangisi UN MEGC’lerde taşınabilir?

A) UN 1967
B) UN 1905
C) UN 1907
D) UN 1903
E) UN 2021
20)

UN 0113 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin konulacağı iç ambalajlar en fazla 50 g patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermelidir.
II. Bu maddenin dış ambalajı en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.
III. EX/III tip onayı olan bir araç bu maddenin 22 kilogramını bir seferde taşıyabilir.
IV. EX/II tip onayına sahip bir araç, bu maddenin 22 kilogramını dört seferde taşıyabilir. V. UN 0114 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V
21)

Aşağıdaki maddelerden hangileri Paketleme Grubu II’ye atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35 °C olan sıvı, alevlenebilir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 0.2 mg/l olan maddeler.
IV. 1 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 1000 ml/m3 ’e ve V değeri 1500 ml/m3 ’e eşit buharların solunması yoluyla zehirleyici olan maddeler. V. Başlangıç kaynama noktası 50 °C, parlama noktası 60 °C ve tozların ve dumanların solunması yoluyla (4 saatlik) zehirlilik LC50 değeri 1 mg/l olan alkol.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
Başka Sınava Geç