10 Temmuz 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 24 Soru
Süre: 36 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
2)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

A) Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B) Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C) Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D) Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır
3)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
4)

Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?

A) Hiçbiri
B) Ağır para cezası
C) Ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza
D) Yurtdışına çıkış yasağı ile para cezası
5)

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz
7)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
8)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
9)

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eksi kutup başı, artı kutup başına göre daha kalındır
B) Eksi kutup başı ile artı kutup başı aynı kalınlıktadır
C) Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalındır
D) Artı kutup başı bakır, eksi kutup başı kurşundur
10)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A) 8
B) 10
C) 15
D) 20
14)

Uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler en fazla kaç yaşında olabilir?

A) 10
B) 8
C) 5
D) 3
15)

Yolcuların beraberinde veya taşıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmış veya gizlenmiş bulunan eşyanın gümrük vergisi kaç kat olarak alınır?

A) 5 katı
B) 4 katı
C) 3 katı
D) 2 katı
16)

Alternatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B) Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C) Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D) Isı enerjisini, mekanik enerjisine çevirmek
17)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cilvegözü-Hatay-Suriye
B) Gürbulak-Ağrı-İran
C) Hamzabeyli-Edirne-Bulgaristan
D) Türkgözü-Artvin-Gürcistan
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B) Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C) Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D) Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
20)

Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

A) Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B) Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D) Burkulan bölgeye buz torbası konulması
21)

Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.
B) Yollar kayganlaşır.
C) Lastiklerin tutunma özelliği azalır.
D) Fren mesafesi kısalır.
22)

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Aracın hızı
B) Yol yüzeyinin durumu
C) ABS
D) Yolun eğimi
23)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır
B) Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır
C) Verilecek ceza yarı oranında arttırılır
D) Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır
24)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Koma pozisyonu
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Şok pozisyonu
Başka Sınava Geç