10 Temmuz 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi atardamar (arter) kanamasının özelliklerindendir?

A) Açık kırmızı renkte olması,kanın fışkırarak akması
B) Kanın kısa sürede pıhtılaşması
C) Kanın kesintisiz ve yavaş akması
D) Kanın sızıntı şeklinde ve yavaş akması
2)

Aracın sinyal lambalarından biri yanıyor diğeri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Endüksiyon bobini arızalıdır
B) Alternatör arızalıdır
C) Sinyal ampulü patlamış veya gevşemiştir
D) Konjektör arızalıdır
3)

Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi
4)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 45
B) 56
C) 90
D) 100
5)

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar.
B) İstenildiği kadar.
C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar.
D) Geçilen araç işaret verene kadar.
6)

ADR’ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
7)

Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?

A) A türü yetki belgeleri
B) C türü yetki belgeleri
C) K türü yetki belgeleri
D) M türü yetki belgeleri
8)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmayan sürücü asli kusurludur.
C) Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur.
D) İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur.
9)

Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.
B) İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.
C) Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.
D) İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.
10)

Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

A) Herhangi bir şey yapılmaz
B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C) Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D) Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
11)

Herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 60 saat
B) 90 saat
C) 30 saat
D) 24 saat
12)

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Diş macunu sürülür
B) Yoğurt sürülür
C) Salça sürülür
D) Buz tatbik edilir
13)

N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar.
C) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla olan taşıtlar.
D) Hiçbiri
14)

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araçta bulunan turuncu renkli ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır?

A) Tehlike numarasının tekrarlanmasından.
B) İki ikaz levhasının yan yana veya üst üste araca takılmasından.
C) Tehlike numarasının önüne \'Z\' harfi gelmesinden.
D) Tehlike numarasının önüne altı yeşil olan bir \'L\' harfi gelmesinden.
15)

K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 5 yaş
B) 8 yaş
C) 12 yaş
D) Yaş şartı aranmaz.
16)

İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır?

A) Yüklenen her tehlikeli madde için bir adet yangın söndürücü
B) Yüklenen her 10 tonluk ağırlık için bir adet yangın söndürücü
C) Her biri 6 kg’lık asgari dolum kapasitesine sahip iki adet yangın söndürücü
D) Her defasında gerekli olan miktar, yazılı talimatlarda belirtilir
17)

Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?

A) Göçmen taşınması
B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması.
C) İnsan ticareti yapmak.
D) Hepsi
18)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
19)

Hava frenli bir araçta hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrolik yağı eksilmiştir.
B) Borularda ve rekorlarda kaçak vardır.
C) Fren balataları aşınmıştır.
D) Fren balataları ıslanmıştır.
20)

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

A) 2.50 metre
B) 3.80 metre
C) 4.00 metre
D) 4.20 metre
21)

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Fren mesafesini kısaltı
B) Fren mesafesini uzatır
C) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar
D) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır
22)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
23)

İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Dikkat
B) Uyarıcı
C) Davranış
D) Motivasyon
24)

Eşyanın taşınmasıyla ilgili gecikme süresi sözleşme ile tespit edilen sürenin iki mislini geçerse hangisi uygulanır?

A) Taşıma ücreti tamamen düşer
B) Taşıma ücreti yarı oranında düşer
C) Taşıma ücreti 1/3 oranında düşer
D) Taşıma ücreti 1/4 oranında düşer
25)

Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

A) İç denetim algısı
B) Dış denetim algısı
C) Şans algısı
D) Öz yetkinlik algısı
Başka Sınava Geç