11 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 38 Soru
Süre: 57 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

A) Ses tesisatı olması
B) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması
C) Araçların sıfır olması
D) Temiz ve özenle döşenmiş olması
2)

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
B) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir
C) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
D) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır
3)

Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?

A) Yol ile teması artar ve kayma kolaylaşır.
B) Yol ile teması azalır ve kayma kolaylaşır.
C) Yol ile teması azalır ve kayma zorlaşır.
D) Yol ile teması artar ve kayma zorlaşır.
4)

Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

A) Tansiyon düşmesi
B) Mikroplara bağlı hastalık
C) Beyinde hasar sonucu olan kanama
D) Yaralının şoka girmesi
5)

Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

A) Rahatlık
B) Açıklık
C) İş birliğine hazır olma
D) Güvensizlik
6)

Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

A) Hız limitlerine uyulması
B) Takip mesafesinin kısaltılması
C) Tepe üstlerinde sollama yapılmaması
D) Trafiğin akışına uyulması
7)

Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko Sigortasından
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından
C) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortasından
D) Karayolları Trafik Garanti Fonundan
8)

Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir? A) Fren mesafesi B) Duruş mesafesi C) Reaksiyon mesafesi D) İntibak mesafesi

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Reaksiyon mesafesi
D) İntibak mesafesi
9)

Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
10)

Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.
B) Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla yolcunun istediği adrese gönderilebilir.
C) Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.
D) Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
12)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
13)

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
14)

Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
15)

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

A) Ölçek
B) Rakım
C) Gerçek uzunluk
D) Kroki
16)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A) 2 kg.
B) 6 kg.
C) 12 kg.
D) 20 kg
17)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı – Suriye
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
C) Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı – Irak
D) Edirne/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
18)

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.
B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.
C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.
D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.
19)

AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 48
20)

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eksi kutup başı, artı kutup başına göre daha kalındır
B) Eksi kutup başı ile artı kutup başı aynı kalınlıktadır
C) Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalındır
D) Artı kutup başı bakır, eksi kutup başı kurşundur
21)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca verilen zarar
B) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak verilen zarar
C) Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında meydana gelen zarar
D) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanması sonucu verilen zarar
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
23)

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi sürücü dahil 9 kişiyi geçen araç sürücüleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 54 Saat
B) 90 Saat
C) 108 Saat
D) 126 Saat
24)

Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

A) Konuşan- Kaynak
B) Duygu – Mutluluk
C) Mesaj-İleti
D) Dinleyen – Alıcı
25)

Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A türü Yetki Belgesi almak zorundadır
B) Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir.
C) Belli bir ücret tarifesi yoktur.
D) Belli bir zaman tarifesi yoktur
26)

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derece güvenlik gerecidir?

A) Emniyet kemeri
B) Lastikler
C) Hava yastığı
D) Yangın söndürme cihazı
27)

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

A) Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek
B) Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek
C) Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek
D) Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek
28)

Türkiyenin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

A) Paket tur
B) Turizm
C) Tur
D) İç turizm
29)

Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?

A) Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B) Gereksiz hız ve fren yapmamak
C) Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D) Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
31)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A) Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
B) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
C) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
D) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
32)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?

A) Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.
B) Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.
C) Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.
D) Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını dönel kavşak içersindeki araç sürücülerine vermek.
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 15 dakika
D) 20 dakika
34)

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?

A) Hız
B) Yanlış uyarı levhası
C) Geç algılama
D) Hatalı sollama
35)

AETR’ye göre; sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

A) 45 saat
B) 50 saat
C) 54 saat
D) 56 saat
36)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
37)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 10 ceza puanı
D) Para cezası
38)

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

A) Koruma
B) Kurtarma
C) Bildirme
D) Tedavi etme
Başka Sınava Geç