11 Şubat 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 12 Soru
Süre: 18 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner
B) Lastikler orta kısmından aşınır
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir
D) Ön düzen ayarları bozulur.
2)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpmak
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
3)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri
4)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
5)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

A) Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B) Yörünge uydu servisleri
C) Karayolu haritası
D) Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
6)

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalp atışının hızlanması
B) Kalp atışının azalması
C) Yaranın kolay mikrop alması
D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi
7)

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

A) Gabari
B) Yüklü ağırlık
C) İstiap hakkı
D) Taşıma sınırı
8)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testleri
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
9)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon
10)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
11)

Geçiş belgesi alabilmek için aracın istiap haddinin minimum kaç ton olması gerekmektedir?

A) 8 ton
B) 10 ton
C) 12 ton
D) 15 ton
12)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler dar kavisle,sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle,sola dönüşler dar kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
Başka Sınava Geç