11 Şubat 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 43 Soru
Süre: 64.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütmez?

A) Gümrük müsteşarlığı
B) Dış Ticaret müsteşarlığı
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Sahil Güvenlik Komutanlığı
2)

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçalrın her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? 

A) 1 Eylü l- 1 Ocak
B) 1 Kasım -1 Mart
C) 1 Ekim -1 Şubat
D) 1 Aralık – 1 Nisan
3)

Takip mesafesi kuralı
İKI SANIYE KURALI Bunların en çok kullanılanı sürücünün 88-89 diye saymasıdır. Bu süre zarfında öndeki aracın sabit bir cisimle hizalayıp sayım sonucu sabit cismi geçmediyse takip sistemi güvenilirdir.
88-89 diye sayarken geçen süre 2 saniyedir.
ÖRNEĞİN;
100 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 50 metredir.
90 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 45 metredir.
80 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 40 metredir.
70 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 35 metredir.

Hızı 60 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 Metre
B) 30 Metre
C) 40 Metre
D) 50 Metre
4)

Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

A) Aracın ruhsatı
B) Taşıma evrakı
C) Pasaport
D) Tescil belgesi
5)

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde
B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde
D) Aracın el değiştirmesi halinde
6)

Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

A) Zamana göre anlık ve/veya periyodik
B) Zamana bağlı kalmaksızın
C) Mesafeye bağlı kalmaksızın
D) Bölgeye bağlı kalmaksızın
7)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
8)

Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sarp sınır kapısı - Ardahan
B) Gürbulak sınır kapısı - Şırnak
C) Dereköy sınır kapısı - Kırklareli
D) Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep
9)

Ağrı -Doğu Beyazıt'ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürbulak
B) Habur
C) Yayladağ
D) Dilucu
10)

Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınçlı kan durdurma
B) Kanamada tespit uygulaması
C) Atel uygulaması
D) Turnike uygulaması
11)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B) Öndeki aracı yakından takip etmek.
C) Öndeki aracı geçmek.
D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.
12)

Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir.

A) Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
B) Kasko sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
C) Fenni muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
D) Emniyet kemeri bağlamadan trafiğe çıkan sürücülerin kullandığı araçlar.
13)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
B) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
C) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
14)

Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?

A) Gümrük kapılarını
B) Turistik bölgeleri
C) Yasak bölgeleri
D) Hava limanlarını
15)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?

A) 30 dakika
B) 35 dakika
C) 45 dakika
D) 60 dakika
16)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
17)

Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır?

A) Yaralı oturtulur, başı hafifçe öne eğilir, burun parmaklarla sıkılır,
B) Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe sağa döndürülür, burun parmaklarla sıkılır
C) Yaralı oturtulur, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır
D) Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır
18)

Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?

A) Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B) Gereksiz hız ve fren yapmamak
C) Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D) Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
19)

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
20)

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

A) Kaburga kemiği
B) Omurga kemiği
C) Uyluk kemiği
D) Kaval kemiği
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 50
B) 60
C) 90
D) 150
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir.
B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.
D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
23)

Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?

A) 144 saat
B) 192 saat
C) 154 saat
D) 162 saat
24)

Aşağıdakilerden hangisi motor gücünü tekerleğe aktaran sistemlerden biridir?

A) Fren sistemi
B) Süspansiyon sistemi
C) Şanzıman (Vites Kutusu)
D) Direksiyon sistemi
25)

Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 2 metre
B) 3 metre
C) 4 metre
D) 5 metre
26)

Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir?

A) İstiap haddi
B) Gabari
C) Kapasite
D) Yük taşıma sınırı
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz.
B) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz.
C) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır.
D) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler.
28)

Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

A) Yanlışlık
B) Bilgisizlik
C) Acemilik
D) Dalgınlık
29)

Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

A) Herhangi bir işaret bulunmamaktadır.
B) ADR/RID işaretinden
C) UN sembolünden
D) Bir kurum tarafından verilen uygunluk belgesinden
30)

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri dışında Otoyolda

A) 30 km. 50 km. 80 km.
B) 40 km. 60 km. 70 km.
C) 20 km. 40 km. 50 km.
D) 30 km. 50 km. 60 km.
31)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Hapis cezası
C) Hak mahrumiyeti
D) Trafikten men
32)

Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek.
B) İki yönlü yola ters yönden girmek.
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.
33)

Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma İrsaliyesi
B) Uygunluk Belgesi
C) Kaza/Yazılı Talimatlar
D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni
34)

AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) Çıkarılamaz
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 14
36)

Ağırlığı 3.5 ton dan 7.5 tona kadar olan Tehlikeli Madde Taşıyan araçlarda kaç kg.lık yangın söndürme cihazı olmalıdır?

A) Araç üzerinde en az toplam 4 kg, şoför mahallinde 2 kg.
B) Araç üzerinde en az toplam 8 kg, şoför mahallinde 2 kg.
C) Araç üzerinde en az toplam 12 kg, şoför mahallinde 2 kg.
D) Araç üzerinde en az toplam 6 kg, şoför mahallinde 2 kg.
37)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz
B) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz.
C) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır.
D) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler.
38)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Habur sınır kapısı – Gürcistan
B) Dereköy sınır kapısı – Yunanistan
C) Türkgözü sınır kapısı – Gürcistan
D) Cilvegözü sınır kapısı-Bulgaristan
39)

 Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

A) Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B) Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C) Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D) Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak
40)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A)  Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
41)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

A) M1
B) M2
C) M3
D) M4
42)

Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

A) 10 gün
B) 12 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
43)

Limit noktası nedir?

A) Hiçbiri
B) Sürücülerin sabır sınırlarına verilen addır.
C) Bir aracın yapabildiği en yüksek hızdır.
D) Bir aracın öndeki araca olan takip mesafesidir.
Başka Sınava Geç