12 Şubat 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 34 Soru
Süre: 51 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığ
D) Gelir İdaresi Başkanlığı
2)

Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda uygulanacak ilk yardımlardan biridir?

A) Yanık üzerine losyon sürülür.
B) Yanan bölge soğuk su veya buz ile uzun süre soğutulur
C) Yanık üzerine yoğurt veya diş macunu sürülür
D) Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır.
3)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
4)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir?

A) 3 gün
B) 10 gün
C) 30 gün
D) 60 gün
5)

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

A) Eksantrik dişlisine
B) Mahruti dişlisine
C) Volan dişlisine
D) Krank dişlisine
6)

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey
7)

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A) 1/500
B) 1/1000
C) 1/5000
D) 1/10000
8)

Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 154
B) 177
C) 156
D) 159
9)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C) Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D) Ağrı/Habur sınır kapısı-Irak
10)

Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi
12)

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
13)

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solunumu değerlendirmek.
B) Dolaşımı değerlendirmek.
C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D) Bilinç durumunu değerlendirmek.
14)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
15)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) Altmış saat
B) Yetmiş saat
C) Seksen saat
D) Doksan saat
16)

CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

A) Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali
B) Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar
C) İstiflemeden kaynaklanan sorunlar
D) Nakliyecinin kaçınamayacağı ve engelleyemediği durumlardır
17)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
18)

Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:

A) yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemektir
B) trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almaktır.
C) kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmektir.
D) kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmektir
19)

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C) Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
20)

Yerli taşıyıcıya verilen TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

A) 15
B) 45
C) 60
D) 90
21)

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

A) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
B) Geçersizdir
C) İşleme alınmaz
D) İptal edilir
22)

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 20
24)

Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur
25)

 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün dikkat durumu
26)

TIR mevzuatına göre tüm TIR karnelerinin geçerlilik süresi TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren azami kaç gündür?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
27)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları lıâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B) Şeridi daralmış olan, diğerine
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
28)

Tünel görüşü nedir?

A) Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.
B) Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.
C) Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir.
D) Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.
29)

Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?

A) Reflekslerin kaybolması
B) Kazazedenin bilincini yitirmesi
C) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması
30)

Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
31)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

A) Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B) Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C) İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D) Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
32)

“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 5 – 1
B) 5 – 5
C) 4 – 6
D) 10 – 5
33)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı – Suriye
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
C) Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı – Irak
D) Edirne/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
34)

Taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müddet içinde uğradığı ziya ve hasardan mesuldür. Bu doğrultuda taşıyıcı hangi durumlarda mesuliyetten kurtulamaz?

A) Kendi kusurundan doğmayan bir sebepten
B) Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatın tatbikinden
C) Taşınan eşyadaki mevcut noksan ve kusurlardan
D) Araç sürücüsünün hatalarından
Başka Sınava Geç