12 Şubat 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 43 Soru
Süre: 64.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Gelir İdaresi Başkanlığı
2)

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakın gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
3)

Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

A) Bir adet
B) iki adet
C) üç adet
D) dört adet
4)

Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen,küçük boyutlu koli , sandık , paket gibi parça eşyaya me ad verilir?

A) Eşya
B) Kutu
C) Paket
D) Kargo
5)

Takip mesafesi kuralı
İKI SANIYE KURALI Bunların en çok kullanılanı sürücünün 88-89 diye saymasıdır. Bu süre zarfında öndeki aracın sabit bir cisimle hizalayıp sayım sonucu sabit cismi geçmediyse takip sistemi güvenilirdir.
88-89 diye sayarken geçen süre 2 saniyedir.
ÖRNEĞİN;
100 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 50 metredir.
90 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 45 metredir.
80 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 40 metredir.
70 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 35 metredir.

Hızı 60 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 Metre
B) 30 Metre
C) 40 Metre
D) 50 Metre
6)

Aşağıdakilerden hangisi yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir?

A) Lastik kontrollerinin yapılması
B) Aracın motor suyu ve yağ kontrollerinin yapılması
C) Aracın far ve sinyal kontrollerinin yapılması
D) Aracın bagaj kontrolünün yapılarak gereksiz malzemelerin temizlenmesi
7)

Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

A) Kan dolaşımı
B) Soluk alma
C) Soluk verme
D) Sindirim sistemi
8)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Olası seçenekleri belirleme.
B) Düşünmeden hareket etme.
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D) Sonuçların istenirliğini belirleme.
9)

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
10)

I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.

II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.

III - Turnike uygulamak.

IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve III
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

A) Tepe üstüne yaklaşan yollara
B) Görüş açısı açık olan yollara
C) Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D) Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara
12)

Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

A) Dinlememek
B) Önyargı ve ayrımcılık
C) Başkalarına saygı göstermek
D) Hoşgörüsüzlük
13)

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
14)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?

A) Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar
B) Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar
C) Durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar
D) Yavaşlayıp durmadan geçebilirler
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

A) Geçiş hakkı
B) Geçiş kolaylığı
C) Geçiş üstünlüğü
D) Geçiş önceliği
16)

Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
B) Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
C) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
17)

Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir.
B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir.
C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir.
D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir.
18)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A) İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi - sivil savunma aracı
B) Cankurtaran - trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı - sivil savunma aracı
C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D) İtfaiye - trafik polisi – cankurtaran - sivil savunma aracı – zabıta aracı
19)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?

A) 20
B) 30
C) 50
D) 60
20)

Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi, görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, diğer sürücülerin en az kaç metreden görebilecekleri yerlere konulur?

A) 50
B) 100
C) 125
D) 150
21)

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B) Araçların kaza yapmalarını engeller
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
22)

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A) 1/500
B) 1/1000
C) 1/5000
D) 1/10000
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

A) Azami dingil ağırlığı
B) Dingil ağırlığı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi
24)

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

A) Su ile ilgili tüm detayları.
B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
25)

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir?

A) Refleks
B) El-ayak koordinasyonu
C) Karar verme/muhakeme yeteneği
D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 15
B) 19
C) 20
D) 22
27)

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olacağından, hız viraja girmeden azaltılmalıdır.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin etmeye çalışılmalıdır.
C) Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltacağından, mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir.
D) Öndeki aracı her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
28)

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
29)

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

A) Öfke
B) Saygı
C) Dikkat
D) Empati
30)

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
31)

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
32)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir
B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.
D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
33)

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Ağrı kesici merhem sürülür.
B) Alkolle masaj yapılır.
C) Sıcak tatbik edilir.
D) Soğuk tatbik edilir.
34)

Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

A) Bağlantı yollarında.
B) İki yönlü dar taşıt yollarında geçiş kolaylığı sağlamak için.
C) Tek yönlü yollarda.
D) Dönerli kavşaklarda.
35)

Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece ambulans ve itfaiye tarafından kullanılır.
B) Sadece otomobiller tarafından kullanılır.
C) Sadece geçme ve dönme halinde kullanılır.
D) Sadece çok hızlı araçlar tarafından kullanılır.
36)

Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek.
B) İki yönlü yola ters yönden girmek.
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.
37)

Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
38)

Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma İrsaliyesi
B) Uygunluk Belgesi
C) Kaza/Yazılı Talimatlar
D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 14
40)

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?

A) Tahammül yeteneğini artırması
B) Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması
C) Duyum ve algının azalması
D) Trafikte dikkat ve farkındalığın artması
41)

 ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

A) Yüksek derecede risk
B) Orta derecede risk
C) Düşük derecede risk
D) Tehlikesiz
42)

Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?

A) Taşıyan-Gönderilen
B) Taşıtan-Gönderilen
C) Taşıyan-Taşıtan
D) Yükleten-Gönderilen
43)

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
Başka Sınava Geç