15 Nisan 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 36 Soru
Süre: 54 Dakika
Eklenme Tarihi: 15 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A) Hızını arttırmalıdır
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir
2)

Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?

A) Yamaçlar
B) Düzlükler
C) Virajlar
D) Kavşaklar
3)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
4)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 20
5)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
6)

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 10 kilometreden – 15 kilometreden
B) 15 kilometreden – 20 kilometreden
C) 20 kilometreden – 25 kilometreden
D) 20 kilometreden – 30 kilometreden
7)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
8)

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Nabız atışları hızlanır.
B) Bulantı ve kusma olur.
C) Vücudun bir bölgesi felç olur.
D) Vücut sıcaklığı artar.
9)

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
10)

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.
B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.
C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.
D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.
11)

“Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği.
B) Empati yeteneği
C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D) Yaratıcılık yeteneği
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur?

A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
13)

AETR’ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 11
14)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon
15)

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır
D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz
16)

Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?

A) Geniş lastik
B) Dar lastik
C) Havası inik lastik
D) Hepsi
17)

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir

A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C) Sorulan somlara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
18)

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
19)

Aşagıdakilerden hangisi, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

A) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
20)

Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “15” neyi ifade eder?

A) Lastiğin tipini
B) Jant çapını
C) Lastiğin genişliğini
D) Kesit genişlik oranını
21)

Bir iletinin kaynaktan alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilip geri bildirim verilmesiyle oluşan sürece ne ad verilir?

A) Empati
B) Etkin dinleme
C) Statü sağlama
D) İletişim
22)

Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça katedilen mesafe azalır
D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
23)

Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Fren balatalarının kuruması için beklenir
B) Kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır
C) Hız artırılır
D) Hız azaltılır
24)

Aşağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir?

A) Seyahat acentesi işletme belgesi onaylı sureti
B) Transferi yapılan yolcu listesi
C) Transfer görevlisine ait personel kimlik kartı
D) Taşıma yetki belgesinin aslı
25)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Özel otomobilerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri
26)

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I – II
B) II – III
C) Yanlızca III
D) I-II-III
27)

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
28)

Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A) 10 metre – 50 metre
B) 15 metre – 100 metre
C) 20 metre – 100 metre
D) 20 metre – 150 metre
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) İstiap haddi
D) Düzenli sefer
30)

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.
C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.
D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.
31)

Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.
B) Yollar kayganlaşır.
C) Lastiklerin tutunma özelliği azalır.
D) Fren mesafesi kısalır.
32)

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

A) Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanılmak suretiyle kaçakçılık
B) Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık
C) Belgede sahtecilik yapılmak suretiyle kaçakçılık
D) Kaçakçılığa müsamaha ve yardım
33)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?

A) I-II-m-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
34)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
35)

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

A) Koruma
B) Kurtarma
C) Bildirme
D) Tedavi etme
36)

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Diz kapağının olduğu bölge
D) Ayak bileği
Başka Sınava Geç