15 Nisan 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 20 Soru
Süre: 30 Dakika
Eklenme Tarihi: 15 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şoförler hangi belgeyi almak zorundadır?

A) Aracın sınıfına uygun ehliyet
B) Mesleki yeterlilik belgesi (SRC)
C) Psiko-teknik raporu
D) Hepsi
2)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
3)

Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Reaksiyon mesafesi
D) İntibak mesafesi
4)

"AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 40
5)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testleri
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
6)

Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır?

A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
7)

ADR’ye göre, Paketleme grubu III aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi
9)

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
10)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

A) Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B) Yörünge uydu servisleri
C) Karayolu haritası
D) Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
11)

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solunumu değerlendirmek.
B) Dolaşımı değerlendirmek.
C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D) Bilinç durumunu değerlendirmek.
12)

istiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
13)

TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz.
B) Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde TIR işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.
C) TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir.
D) TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

A) 30
B) 60
C) 90
D) 1 yıl
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Takip mesafesine uymamak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak parketmiş araçlara çarpmak
16)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B) Araçların kaza yapmalarını engeller 
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir 
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar 
17)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Rentek manevrası ile
B) Heimlich manevrası
C) Şok pozisyonu
D) Koma pozisyonu
18)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

A) Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B) Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C) İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D) Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
19)

Gümrük mevzuatına göre hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami kaç saattir?

A) 124
B) 144
C) 154
D) 192
20)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
Başka Sınava Geç