16 Nisan 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 21 Soru
Süre: 31.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 16 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?

A) Yol ile teması artar ve kayma kolaylaşır.
B) Yol ile teması azalır ve kayma kolaylaşır.
C) Yol ile teması azalır ve kayma zorlaşır.
D) Yol ile teması artar ve kayma zorlaşır.
2)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
3)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
4)

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 10 kilometreden – 15 kilometreden
B) 15 kilometreden – 20 kilometreden
C) 20 kilometreden – 25 kilometreden
D) 20 kilometreden – 30 kilometreden
5)

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

A) A1
B) D1
C) B1
D) B2
6)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

A) İki
B) üç
C) beş
D) on
7)

Karayolu Taşıma Kanununa göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
8)

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?

A) Büyük ölçekli haritalar
B) Beşeri ve ekonomik haritalar
C) Küçük ölçekli haritalar
D) Siyasi haritalar
9)

Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?

A) Dikkat
B) Kişilik özellikleri
C) Hız-mesafe tahmini
D) Karar verme/muhakeme yeteneği
10)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları
12)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
C) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
D) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
13)

Nesnelerin koşulların gözlenmesi ve değerlendirilmesine ne denir?

A) Davranış belirleyici tutum
B) Motor beceriler
C) Bilgi özümseme
D) Sürücü kapasiteli
14)

Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

A) 30
B) 25
C) 20
D) 15
15)

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte
C) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D) Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte
16)

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. Sınıf. 2. Sınıf , 3. Sınıf
B) Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
C) A grubu , B grubu, C grubu
D) 1. Grup. 2. Grup , 3. Grup
17)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

A) 50m/150m
B) 30m/150m
C) 80m/50m
D) 50m/50m
18)

Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A) 10 metre – 50 metre
B) 15 metre – 100 metre
C) 20 metre – 100 metre
D) 20 metre – 150 metre
19)

B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
20)

Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

A) Motivasyon
B) Eşgüdümleme
C) Kariyer planlama
D) Performans değerleme
21)

Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
Başka Sınava Geç