16 Nisan 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 38 Soru
Süre: 57 Dakika
Eklenme Tarihi: 16 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

A) Sırt
B) Omuz
C) Yanak
D) Topuk
2)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B) Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C) Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D) Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
3)

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
4)

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar
B) Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzü koyun yan yatar
D) Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
5)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
6)

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
8)

Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A) Fiziki haritalar
B) Siyasi haritalar
C) Beşeri ve ekonomik haritalar
D) Özel amaçlı haritalar
9)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması
B) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C) Takip mesafesine uyulmaması
D) Öndeki aracın geçilmesi
10)

201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
12)

Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sarp sınır kapısı – Ardahan
B) Gürbulak sınır kapısı – Şırnak
C) Dereköy sınır kapısı – Kırklareli
D) Öncüpınar sınır kapısı – Gaziantep
13)

Silindir bloğunun görevi nedir?

A) Motor yağını soğutur
B) Vites dişlisine yataklık yapar
C) Motorda bulunan suyu soğutur
D) Krank mili ve pistonlara yataklık yapar
14)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek.
B) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
15)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
16)

Aracı çalıştırırken 0-15 saniyeden fazla marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Alternator yanar
B) Akümülatör boşalır
C) Endüksiyon bobini yanar
D) Far ampulleri patlar
17)

Motor boğulması nedir?

A) Egsoz çıkışının tıkanması
B) Silindire az hava girmesi
C) Silindire fazla hava girmesi
D) Karışımın fakirleşmesi
18)

I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir.

II – Hafta tatili en az 24 saattir.

Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) I doğru II yanlış
B) I yanlış II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
19)

Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkış ve varış yeri
B) Koltuk numarası
C) Taşıma ücreti
D) Varış saati
20)

Doğru ifadeyi seçiniz ?

A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.
21)

Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

A) A1 yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) D3 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi
22)

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
23)

Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar
B) Alternatör yatakları bozulur
C) Motor yağ yakar
D) Bujiler ateşleme yapamaz
24)

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?

A) Artı kutup, eksiye göre daha kalındır
B) Eksi kutup, artı kutba göre daha kalındır
C) Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur
D) Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur
25)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamındadır?

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
26)

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A) A2
B) D2
C) C2
D) N2
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

A) 10 yaş
B) 15 yaş
C) 20 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
28)

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C) Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
29)

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
30)

Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?

A) Fren sistemi
B) Süspansiyon sistemi
C) Şasi sistemi
D) Direksiyon sistemi
31)

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A) Aracın tüm lastiklerine
B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere
C) Aracın ön lastiklerine
D) Motordan hareket almayan lastiklere
32)

Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracı hızlı kullanmak
B) Aracı hızlı kullanmamak
C) Yağ seviyesini kontrol etmemek
D) Ani ve sert kalkış yapmak
33)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
34)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
35)

I. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

II. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.

III. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır

IV. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I-II
B) I-II-III
C) I-III-IV
D) II-IV
36)

Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

A) Aracın çalınması
B) Taşıma kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması
C) Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri
D) Aracın devrilmesi
37)

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
38)

Araçlarda hangisi, ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

A) Koltuk başlıkları
B) Cam silecekleri
C) Aynalar
D) Lastikler
Başka Sınava Geç