16 Nisan 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 22 Soru
Süre: 33 Dakika
Eklenme Tarihi: 16 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) İç işleri Bakanlığı
D) Millî Eğitim Bakanlığı
2)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
3)

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

A) İhlal
B) Hata
C) Risk
D) Kaza
4)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
5)

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
6)

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

A) Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B) Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C) Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D) Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak
7)

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.
8)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Koma pozisyonu
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Şok pozisyonu
9)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) Altmış saat
B) Yetmiş saat
C) Seksen saat
D) Doksan saat
10)

Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

A) Hiçbiri
B) Bilgisizlik
C) Acemilik
D) Dalgınlık
11)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cezası yarı oranında indirilir
B) Cezalandırılmaz
C) Cezası 1/3 oranında indirilir
D) Cezası 2/3 oranında indirilir
12)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 10 ceza puanı
D) Para cezası
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yan römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
14)

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine göre, geçiş belgeleri aşağıdakilerden hangisi için düzenlenemez?

A) Kamyon
B) Kamyon + römork
C) Çekici
D) Yarı römork
15)

Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

A) İçinde GMRK yazılı çerçeve
B) Kırmızı renkli üçgen flama
C) Yuvarlak içinde siyah nokta
D) Mavi renkli üçgen flama
16)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Öndeki aracın geçilmesi
B) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
C) İki yönlü yola ters yönden girmek
D) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
17)

Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir?

A) Sigorta ettiren
B) Sigortacı
C) Hak sahibi
D) Üçüncü şahıs
18)

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, yanması müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişkliğin meyadana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler ?

A) 30 gün
B) 60 gün
C) 90 gün
D) 180 gün
19)

Tehlikeli bir maddenin ikaz levhasının üzerindeki rakamın tekrarlanması neyi ifade etmektedir?

A) Su ile temas etmemesi gerektiği
B) İlave bir tehlikesi olmadığı
C) Riskin az olduğu
D) Tehlikenin arttığı
20)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

A) İşyerinde
B) Taşıtlarında
C) Gönderende
D) Alıcıda
21)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

A) Araçlar online (7×24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir
B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir
C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır
D) Gidilecek güzergahı belirler
22)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpmak
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
Başka Sınava Geç