17 Nisan 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 38 Soru
Süre: 57 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 88
B) 90
C) 100
D) 135
2)

Aşağıdaki şıklardan hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

A) Yargılama yerine tanımlama
B) Denetleme yerine işbirliği
C) İçtenlik yerine art niyet
D) Umursamazlık yerine değer verme
3)

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar
B) Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzü koyun yan yatar
D) Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
4)

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
5)

Aşağıdaki şıklardan hangisi şok belirtisi değildir ?

A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
B) Solunumun olmaması
C) Solunum güçlüğü
D) Uyuklama, huzursuzluk
6)

Aşağıdaki şıklardan hangisi transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden değildir?

A) Transferi yapılan yolcu listesi.
B) TÜRSAB araç plakası.
C) Seyahat acentesi işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti.
D) Özel kasko sigorta poliçesi.
7)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 3 yılda
D) 5 yılda
8)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek, II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
9)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Olası seçenekleri belirleme
B) Düşünmeden hareket etme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenirliğini belirleme
10)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
11)

Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki R neyi ifade eder?

A) Lastiğin radyal lastik olduğunu
B) Lastiğin genişliğini
C) Kesit genişlik oranını
D) Lastiğin yapısını
12)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
13)

Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A) Fiziki haritalar
B) Siyasi haritalar
C) Beşeri ve ekonomik haritalar
D) Özel amaçlı haritalar
14)

 AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 48
15)

Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?

A) Hareket
B) Şiddet
C) Öğrenme
D) Büyüklük
16)

“D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
18)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur.
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar.
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır.
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar.
19)

Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

A) Aracın hızı kontrol edilebilir
B) Aracın rotası kontrol edilebilir
C) Sürücünün hata yapması engellenir
D) Aracın varış süresi görülebilir
20)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
21)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

A) Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu taşımaları
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar
22)

Motor boğulması nedir?

A) Egsoz çıkışının tıkanması
B) Silindire az hava girmesi
C) Silindire fazla hava girmesi
D) Karışımın fakirleşmesi
23)

Karayolu Trafik yönetmeliğine göre Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.
B) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun . karayolu üzerinde bulunan kısım.
C) İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.
D) Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.
24)

Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır

A) İşletenin, eşinin, usul ve furuunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.
B) İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.
C) Manevi tazminata ilişkin talepler.
D) Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.
25)

 I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnızca III
D) II ve III
26)

Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar
B) Alternatör yatakları bozulur
C) Motor yağ yakar
D) Bujiler ateşleme yapamaz
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
28)

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.

II – Sürücü denetiminin sağlanması.

III – Personelin eğitilmesi. 

IV – internetten araç izleme.

Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

A) I-II-IV
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-III
29)

Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hava filtresi temizlenmelidir.
B) Debriyaj kaçırması olmamalıdır.
C) Rölanti yüksek olmamalıdır.
D) Hepsi
30)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil sürücüsü, otobüse
B) Otobüs sürücüsü, otomobile
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine
31)

“Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 50-30
B) 50-40
C) 60-50
D) 150-30
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

A) 10 yaş
B) 15 yaş
C) 20 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
34)

Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
C) Gidişe ayrılan şeritlerin olmasından
D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.
36)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
37)

Hız sınırlarını % 10 -%30 (30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?

A) 5 ceza puanı
B) 10 ceza puanı
C) 15 ceza puanı
D) 20 ceza puanı
38)

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
Başka Sınava Geç