18 Nisan 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 33 Soru
Süre: 49.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun altından geçmesini sağlayan yapıdır?

A) Alt geçit
B) Üst geçit
C) Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit)
D) Okul geçidi
2)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpmak
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
3)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

A) Taşıtın kasko değeri
B) Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C) Gümrüklenmiş değeri
D) FOB değeri
4)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının beş katı kadar
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
7)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
8)

AETR’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
9)

Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

A) Hata
B) Yanlışlık
C) İhlal
D) Dalgınlık/unutkanlık
10)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
11)

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C) Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
12)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
13)

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

A) Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B) Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D) Motorun hareketini krank miline iletmek
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
15)

Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesi’nin kapsamına girmez ?

A) Konteyner taşımacılığı
B) Tehlikeli madde taşımacılığı
C) Ev eşyası taşımacılığı
D) Ağır ve havaleli eşya taşımacılığı
16)

Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahili muayene
B) Tam muayene
C) Kısmi muayene
D) Harici muayene
17)

Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

A) İçinde GMRK yazılı çerçeve
B) Kırmızı renkli üçgen flama
C) Yuvarlak içinde siyah nokta
D) Mavi renkli üçgen flama
18)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; C3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
20)

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C) Mümkün olduğunca trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
21)

 ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 2
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 6.1
22)

Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?

A) ATA Karnesi
B) TIR Karnesi
C) Hamule senedi
D) Eşya Manifestosu
23)

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

A) Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
B) Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
C) Yükün menşei İtalya, aracın plakası Türk, boşaltma yapılacak ülke İran
D) Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

A) Sayılır
B) Sayılmaz
C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D) 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) G ve H türü yetki belgesi sahipleri taşımacı olduklarından kendi nam ve hesaplarına taşıma yapabilirler ancak taşıt belgeleri olmadığından taşıt kartı alamazlar
B) H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
C) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.
D) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.
26)

Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbiri
B) Mülakat
C) Anket
D) Test
27)

Ulusalararası eşya taşımacılığında, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari eşya taşıması ne tür bir taşımadır?

A) İkili taşıma
B) Transit taşıma
C) Üçüncü ülke taşıması
D) Dördüncü ülke taşıması
28)

“Türk plakalı bir araç Romanyadan aldığı yükü Danimarkaya taşımaktadır.”Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?

A) Transit taşımadır.
B) Üçüncü ülke taşımasıdır.
C) İkili taşımadır.
D) Kombine taşımadır.
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

A) A,B,C
B) F,G,H
C) D,G
D) Sadece G
30)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

A) Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B) Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C) İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D) Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

A) İstiap haddi
B) Taşıma hattı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
33)

Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?

A) Bölge haritaları
B) Siyasi haritalar
C) Beşeri ve ekonomik haritalar
D) Özel amaçlı haritalar
Başka Sınava Geç