18 Şubat 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 43 Soru
Süre: 64.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 18 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
2)

Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A) Küçültme oranı azdır
B) Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
C) Bozulma oranı azdır.
D) Şekillerin ayrıntısı azdır
3)

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
4)

“Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse …………………” Karayolu Taşıma Kanununa göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) Sorumluluktan kurtulur.
B) Sorumluluktan kurtulamaz.
C) Tazminattan indirim yapılabilir.
D) Tazminattan indirim yapılamaz.
5)

Aşağıdaki şıklardan hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
6)

Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) Gazı kesmeli, direksiyonu sola çevirmelidir
B) Gazı kesmeden direksiyonu sağa çevirmelidir
C) Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır
D) Gaza basarak direksiyonu düz tutmalıdır
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
8)

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

A) Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır
B) Halsizlik ve sendeleme görülür
C) Gözbebekleri büyür, sabitlenir
D) Bulantı, kusma görülür
9)

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
10)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkgözü sınır kapısı – İran
B) Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
C) Cilvegözü sınır kapısı – Suriye
D) İpsala sınır kapısı-Yunanistan
11)

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf
B) Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
C) A grubu, B grubu, C grubu
D) 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup
12)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Kontak anahtarı
B) Marş motoru
C) Vantilatör kayışı
D) Volan dişlisi
13)

 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
14)

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
17)

Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?

A)  Para ödeme yükümlülüğüdür
B) Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olmaktır.
C) Mal varlığından sorumlu tutulmaktır
D) Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır
18)

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde.
B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D) Aracın el değiştirmesi halinde.
19)

Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-egzoz
B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-egzoz
C) Ateşleme-emme-sıkıştırma-egzoz
D) Emme-ateşleme-sıkıştırma-egzoz
20)

“Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse”…………..”Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) Sorumluluktan kurtulur.
B) Sorumluluktan kurtulamaz.
C) Tazminattan indirim yapılabilir.
D) Tazminattan indirim yapılamaz.
21)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre en az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır ?

A) L Sınıfı
B) M Sınıfı
C) N Sınıfı
D) O Sınıfı
23)

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
24)

Doğru ifadeyi seçiniz ?

A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.
25)

Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlar ile özel amaçlı taşıtların.
B) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların.
C) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tramvayların ve yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların.
D) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların.
26)

D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar vapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir
B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

A) Taşıma hattı
B) Taşıma güzergahı
C) Düzenli taşıma
D) Arızi taşıma
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
31)

Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akslar üzerindeki lastikler aynı desende olmalı
B) Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı
C) Diş derinliği 1,6 mm. altındaki lastikler kesinlikle değiştirilmeli
D) Lastik hava basıncı normalin altına düşürülmeli
32)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamındadır?

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
33)

“Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 50-30
B) 50-40
C) 60-50
D) 150-30
34)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 25 dakika
D) 40 dakika
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 45 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
37)

Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

A) Aracın hızı kontrol edilir
B) Aracın rotası kontrol edilir
C) Sürücünün hata yapması engellenir
D) Aracın varış süresi görülebilir
38)

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
39)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 3 yılda
D) 5 yılda
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
41)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2
42)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
43)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
Başka Sınava Geç