19 Nisan 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 37 Soru
Süre: 55.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

A) Ses tesisatı olması
B) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması
C) Araçların sıfır olması
D) Temiz ve özenle döşenmiş olması
2)

Araç takip sistemleri aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A) Polis denetimi
B) Güvenlik
C) Posta hizmetleri
D) Erken uyarı firmaları
3)

Omurga hasarı olduğu bilinen bir hastayı taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

A) Bir kişi dikkat ederek sırtında taşır.
B) Yaralı bir çarşaf üzerine koyarak taşınır.
C) Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır.
D) Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşınır.
4)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

A) İki katına kadar
B) Üçte birinden yarısına kadar
C) Dörtte birinden yarısına kadar
D) Dörtte birinden üçte birine kadar
5)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Artvin/Türkgözü sınır kapısı – Gürcistan
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
C) Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı – Suriye
D) Ağrı/Habur sınır kapısı-Irak
6)

Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A) Araç trafikten men edilir
B) Araç sahibine hapis cezası verilir
C) Araç sahibine trafik cezası kesilir.
D) Aracın ruhsatı iptal edilir
7)

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
9)

Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?

A) Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak
B) Araçta hava yastığı bulundurmak
C) Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak
D) Sisli havalarda takip mesafesini arttırmak
10)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
11)

AETR’ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 11
12)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
14)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
C) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 100 m.
D) Yerleşim birimi içinde 50 m. yerleşim birimi dışında 150 m.
15)

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi sürücü dahil 9 kişiyi geçen araç sürücüleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 54 Saat
B) 90 Saat
C) 108 Saat
D) 126 Saat
16)

Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

A) öğrenme
B) Güdü
C) içgüdü
D) Dikkat
17)

Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir.
B) Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. .
C) Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve bilet satış yerlerine asmak zorundadır
D) Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktalan arasında farklı şekilde düzenlenebilir.
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
19)

Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça katedilen mesafe azalır
D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
20)

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yanlızca III
D) II ve III
21)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Özel otomobilerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
23)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonuna
24)

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte
C) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D) Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte
25)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A) Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
B) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
C) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
D) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
26)

AETR Sözleşmesine göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 7 Saat
B) 8 Saat
C) 10 Saat
D) 11 Saat
27)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Geçmişten ders almak
B) Dinleyebilme yeteneği
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
28)

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

A) Motivasyon
B) Rotasyon
C) Stres
D) Depresyon
29)

Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) İstiap haddi
D) Düzenli sefer
31)

Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C) Her iki aracın dolu olması
D) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması
32)

4925 saydı Karayolu Taşıma Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminali kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
33)

Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km olduğunu,
B) Yolun uluslararası yol olduğunu,
C) Yolda 90 km hızla gidileceğini,
D) Yolun karayolu olduğunu,
34)

Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.
B) Yollar kayganlaşır.
C) Lastiklerin tutunma özelliği azalır.
D) Fren mesafesi kısalır.
35)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B) Trafik polisinin dur emrine uymamak
C) Hız sınırlarını % 30 aşmak
D) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında parketmek.
36)

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve parketmek yasaktır.
C) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
D) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
37)

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Diz kapağının olduğu bölge
D) Ayak bileği
Başka Sınava Geç