19 Nisan 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 20 Soru
Süre: 30 Dakika
Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanlarıdır?

A) Cam silecekleri
B) Koltuk başlıkları
C) Aynalar
D) Lastikler
2)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar
3)

ADR ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
4)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

A) Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B) Doğrudan gözlem becerisi
C) Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D) Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
5)

Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?

A) Aşırı hız
B) Sert direksiyon manevraları
C) Frene sert basma ve ani fren
D) Motorun hararet yapması
6)

ADR’ ye göre Sınıf 8, ambalajlama grubu III ne anlama gelir?

A) Hafif asidik madde
B) Ek tehlikesi olmayan madde
C) Çok asidik madde
D) Çok tehlikeli madde
7)

ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 2
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 6.1
8)

Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

A) Bedensel faktörler
B) Refleksif faktörler
C) Genetik faktörler
D) Kültürel faktörler
9)

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

A) 1.4 mm
B) 1.6 mm
C) 2.6 mm
D) 3 mm
10)

Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
B) Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
C) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir.
B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.
D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
12)

33. “Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 50m/150m
B) 30m/150m
C) 80m/50m
D) 50m/50m
13)

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
14)

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
15)

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

A) Su ile ilgili tüm detayları
B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri
C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik)
D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları
16)

Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılması zorunludur?

A) 1,5
B) 2
C) 2,5
D) 3
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli olarak ticari amaçla hem yurtiçi hem de il içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

A) M1
B) M2
C) M3
D) M4
18)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C) Sadece idari para cezası uygulanır.
D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
19)

Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

A) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
B) Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri
C) Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri
D) Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar
20)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

A) 7 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 12 saat
Başka Sınava Geç