19 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 23 Soru
Süre: 34.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Turistlerin algılama biçimlerini etkileyen unsur hangisidir?

A) Hizmetin imajı
B) İlgili personelin tutum ve davranış
C) Fiziki çevre
D) Hepsi
2)

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A) Hızını arttırmalıdır
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir
3)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Hiçbiri
B) Olayları akışına bırakmak
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
4)

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B) O şehrin nüfusunu
C) O şehrin km olarak genişliğini
D) Ölçek oranını
5)

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?

A) Görüş mesafesi
B) Reaksiyon mesafesi
C) Fren mesafesi
D) Takip mesafesi
6)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananların en az 18 yaşını doldurmuş olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma mesafesi
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
8)

Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarifeli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
9)

“Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.
B) Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.
C) Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.
D) Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.
10)

AETR’ye göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 11
11)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon
12)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır
13)

Türkiyenin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

A) Paket tur
B) Turizm
C) Tur
D) İç turizm
14)

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

A) Mazot enjektörü
B) Ateşleme bujisi
C) Isıtma bujisi
D) Yakıt pompası
15)

Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

A) Gaza gereğinden fazla basmamak
B) Lastiklerin havasını indirmek
C) Sert fren yapmamak
D) Takip mesafesini 3-4 saniyeye çıkarmak
16)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
17)

Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?

A) Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B) Gereksiz hız ve fren yapmamak
C) Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D) Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
18)

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I – II
B) II – III
C) Yanlızca III
D) I-II-III
19)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
20)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-A2-B1
B) A2-B2-D3
C) A1-B3-D3
D) A2-B1-B3
21)

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve parketmek yasaktır.
C) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
D) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
22)

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?

A) Kaza yerinde
B) Sağlık ocağında
C) Hastanede
D) Ambulansta
E) Hiç birinde
23)

Araçlarda hangisi, ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

A) Koltuk başlıkları
B) Cam silecekleri
C) Aynalar
D) Lastikler
Başka Sınava Geç