20 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 16 Soru
Süre: 24 Dakika
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

A) Rahatlık
B) Açıklık
C) İş birliğine hazır olma
D) Güvensizlik
2)

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

A) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.
B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek
C) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
D) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.
3)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı – Suriye
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
C) Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı – Irak
D) Edirne/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
4)

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
5)

Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
6)

Yolcuların beraberinde veya taşıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmış veya gizlenmiş bulunan eşyanın gümrük vergisi kaç kat olarak alınır?

A) 5 katı
B) 4 katı
C) 3 katı
D) 2 katı
7)

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

A) Mazot enjektörü
B) Ateşleme bujisi
C) Isıtma bujisi
D) Yakıt pompası
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz
9)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Özel otomobilerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri
10)

Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritaya örnektir?

A) Dünya haritası
B) Avrupa haritası
C) Türkiye haritası
D) Ankara haritası
11)

Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
12)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?

A) Dur, yolu kontrol et sonra geç
B) Yavaşla, dikkatlice geç
C) Durakla, yolda çalışma var
D) Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır
13)

Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “R15” neyi ifade eder?

A) Lastiğin tipini
B) Jant çapını
C) Kesit genişlik oranını
D) Lastiğin yapısını
14)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
15)

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Aracın hızı
B) Yol yüzeyinin durumu
C) ABS
D) Yolun eğimi
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) B1
B) B2
C) D2
D) B3
Başka Sınava Geç