20 Şubat 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 50 Soru
Süre: 75 Dakika
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir

A) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C) Marş kablosunu
D) Şarj kablosunu
2)

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
3)

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdaki şıklardan hangisini göstermek için kullanılır?

A) Su ile ilgili tüm detayları.
B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
4)

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar
B) Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzü koyun yan yatar
D) Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
5)

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
6)

Tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
7)

Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
8)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek, II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
9)

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

A) 45 saat
B) 50 saat
C) 54 saat
D) 56 saat
10)

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnen araç sürücüsü çıkan aracı ikaz eder ve kendisi geçer
B) Çıkan araç sürücüsü inen araca yol verir
C) İnen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne yol verir
D) Çıkan araç sürücüsü sağa yanaşır,gerekirse durmak sureti ile yol verir
11)

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
12)

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D1
B) D2
C) D3
D) B1
14)

Karayolu Taşıma Kanununa göre birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine kadar, önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

A) Taşıma seferi
B) Düzenli sefer
C) Arızi sefer
D) Mekik sefer
15)

AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

A) Bir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
16)

Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır,
B) 1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır,
C) 1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır,
D) 2 suni solunuma karşılık 30 kalp masajı yapılır,
17)

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

A) Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır
B) Halsizlik ve sendeleme görülür
C) Gözbebekleri büyür, sabitlenir
D) Bulantı, kusma görülür
18)

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
19)

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
20)

Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?

A) Vantilatör pervanesi
B) Şarj dinomosu
C) Devir daim pompası
D) Volan dişlisi
21)

 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
22)

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
B) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
C) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur
D) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilir
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
26)

“Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse”…………..”Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) Sorumluluktan kurtulur.
B) Sorumluluktan kurtulamaz.
C) Tazminattan indirim yapılabilir.
D) Tazminattan indirim yapılamaz.
27)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
28)

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Dereköy-Kırklareli
B) Gürbulak-Ağrı
C) Öncüpınar-Gaziantep
D) İpsala-Edirne
29)

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
30)

AETR’ye göre, molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılır mı?

A) Sayılır
B) Sayılmaz
C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D) 15 Dakikanm üzerinde ise sayılır
31)

Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiçbiri
B) Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. .
C) Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve bilet satış yerlerine asmak zorundadır
D) Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktalan arasında farklı şekilde düzenlenebilir.
32)

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana denir?

A) Park yeri
B) Sığınma cebi
C) Manevra yeri
D) Kavşak
33)

işaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda iki adet
B) Motorlu ve motorsuz bütün araçlarda üç adet
C) Sadece şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda iki adet
D) Sadece şehirlerarası eşya taşıyan araçlarda üç adet
34)

Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır

A) İşletenin, eşinin, usul ve furuunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.
B) İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.
C) Manevi tazminata ilişkin talepler.
D) Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar vapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
36)

Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 154
B) 177
C) 156
D) 159
37)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

A) Taşıma hattı
B) Taşıma güzergahı
C) Düzenli taşıma
D) Arızi taşıma
38)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
39)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
40)

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

A) Gözlem
B) Anket
C) Mülakat
D) Vaka incelemesi
41)

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Nabız atışları hızlanır.
B) Bulantı ve kusma olur.
C) Vücudun bir bölgesi felç olur.
D) Vücut sıcaklığı artar.
42)

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?

A) Artı kutup, eksiye göre daha kalındır
B) Eksi kutup, artı kutba göre daha kalındır
C) Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur
D) Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur
43)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamındadır?

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
44)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A) Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
B) Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
C) Dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
45)

“Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 50-30
B) 50-40
C) 60-50
D) 150-30
46)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir
47)

Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Kasnak
B) Vites kolu
C) Şaft
D) Direksiyon mili
48)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2
49)

Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

A) Taşıma seferi
B) Düzenli sefer
C) Arızi sefer
D) Mekik sefer
50)

Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Hız viraja girmeden azaltılır.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılır.
C) Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir.
D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir.
Başka Sınava Geç