20 Şubat 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 42 Soru
Süre: 63 Dakika
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

A) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar
B) Karşı yönden gelen araç görülene kadar
C) İstenildiği kadar
D) Geçilen araç işaret verene kadar
2)

• İlk yardım çantası

• Reflektör 

• Yangın söndürme cihazı 

Yukarıda yazan teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt hangisidir?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Kamyonet
D) Lastik tekerlekli traktör
3)

Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudunun nereleri korunmaya çalışılır?

A) Baş, boyun, omurga
B) Eller ve kollar
C) Göğüs
D) Ayaklar ve bacaklar
4)

Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) İç işleri Bakanlığı
D) Millî Eğitim Bakanlığı
5)

Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda uygulanacak ilk yardımlardan biridir?

A) Yanık üzerine losyon sürülür.
B) Yanan bölge soğuk su veya buz ile uzun süre soğutulur
C) Yanık üzerine yoğurt veya diş macunu sürülür
D) Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır.
6)

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D) Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

A) K1
B) C2
C) L2
D) M1
8)

Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

A) Yaralı oturur durumda sevk edilir,
B) Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,
C) Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.
D) Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.
9)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.
D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.
10)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
11)

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?

A) Far ve stop lambaları temizlenir
B) Dörtlü flaşörler yakılır
C) Takip mesafesi 3 kat arttırılır
D) Kısa huzmeli farlar yakılır
12)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
13)

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
14)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 2,5
B) 3,5
C) 4,5
D) 5,5
15)

Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahili muayene
B) Tam muayene
C) Kısmi muayene
D) Harici muayene
16)

I – Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.

II – Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.

III – Turnike uygulamak.

IV – Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I velll
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?

A) M türü yetki belgesi
B) G türü yetki belgesi
C) H türü yetki belgesi
D) P türü yetki belgesi
19)

Burun kanamasında ne yapılır?

A) Başı arkaya itilerek 5 dk burun kanatları sıkıştırılır
B) Başı öne eğilerek 5 dk burun kanatları sıkıştırılır
C) Burun deliklerine tampon konulur
D) Kazazede yan yatırılır
20)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?

A) Ceza aynı kalır.
B) Ceza yarı oranında azaltılır.
C) Ceza yarı oranında arttırılır.
D) Ceza 1 kat oranında arttırılır.
21)

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Para cezası
B) Trafikten men
C) Para cezası ve hapis cezası
D) Cezası yoktur
23)

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
24)

ADR’ye göre, Paketleme grubu III aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
25)

İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?

A) Bu madde su ile reaksiyona girer
B) Tanker boş ancak temizlenmemiştir
C) Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
D) Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir
26)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.
D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
28)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B) Araçların kaza yapmalarını engeller 
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir 
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar 
29)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
30)

Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A) İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi – sivil savunma aracı
B) Cankurtaran – trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı – sivil savunma aracı
C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D) İtfaiye – trafik polisi – cankurtaran – sivil savunma aracı – zabıta aracı
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 20
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
34)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi
35)

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
36)

Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIRların Türk gümrük bölgesinde güzergâh kat etme süresi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami kaç saattir

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
37)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Rentek manevrası ile
B) Heimlich manevrası
C) Şok pozisyonu
D) Koma pozisyonu
38)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek,

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek.

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
39)

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir ?

A) Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLG
B) Depo Bilgi Sistemleri
C) Araç takip bilgi sistemi
D) Barkod Uygulamaları
40)

Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakileıden hangisidir?

A) Eşyadaki hasarlar, direkt
B) Eşyadaki kayıplar, dolaylı
C) Navlıın ödemeleri, aktif
D) Yasal sorumluluklar, pasif
41)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
42)

TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

A) Menşe Şahadetnamesi
B) TIR Karnesi
C) Geçiş belgesi
D) Özet Beyan
Başka Sınava Geç