21 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 19 Soru
Süre: 28.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
2)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
B) Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme
D) Ani fren yaparak kazaya neden
3)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
4)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.
D) Hepsi
5)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B) Araçların kaza yapmalarını engeller
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
6)

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
7)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca verilen zarar
B) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak verilen zarar
C) Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında meydana gelen zarar
D) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanması sonucu verilen zarar
8)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır
9)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
10)

Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin 11 saatlik günlük dinlenme süresi hangi durumda 12 saate çıkarılır?

A) Günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması durumunda
B) Yeterli dinlenmenin slandığı durumda
C) Sürücünün talebi ile
D) İşin az olduğu durumlarda
11)

Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?

A) Geniş lastik
B) Dar lastik
C) Havası inik lastik
D) Hepsi
12)

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Dik oturur pozisyon vermek
B) Sert bir zemine sırt üstü yatırmak
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belli bir zaman tarifesi yoktur
B) Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir
C) Belli bir ücret tarifesi yoktur
D) Bilet kesilmesi zorunludur.
14)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

A) Elkonulur
B) Alıkonulur
C) Tasfiye edilir
D) Hiçbiri
15)

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.
16)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
17)

Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
18)

Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır.
B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi almalı, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdır.
C) Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdırlar.
D) Hepsi
19)

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?

A) Kaza yerinde
B) Sağlık ocağında
C) Hastanede
D) Ambulansta
E) Hiç birinde
Başka Sınava Geç