21 Şubat 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 19 Soru
Süre: 28.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

A) Sırt
B) Omuz
C) Yanak
D) Topuk
2)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
3)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
4)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Vantilatör kayışı
B) Kontak anahtarı
C) Marş motoru
D) Volan dişlisi
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsler ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 10
B) 15
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz
6)

Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
7)

Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?

A) Vantilatör pervanesi
B) Şarj dinomosu
C) Devir daim pompası
D) Volan dişlisi
8)

 Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları
9)

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
10)

Motor boğulması nedir?

A) Egsoz çıkışının tıkanması
B) Silindire az hava girmesi
C) Silindire fazla hava girmesi
D) Karışımın fakirleşmesi
11)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?

A) İkaz ışıklarının kontrolü
B) Göstergelerin kontrolü
C) Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi
D) Hepsi
12)

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

A) Gözlem
B) Anket
C) Mülakat
D) Vaka incelemesi
13)

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

A) 21
B) 22
C) 24
D) 26
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkının verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
16)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
17)

Haritalardaki mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?

A) Karayolları numaralarını
B) Yerleşim yerlerini
C) Şehir merkezlerini
D) Dağları
18)

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

A) Basınç
B) Merkezkaç kuvveti
C) İvme
D) Kaldırma kuvveti
19)

Hız sınırlarını % 10 -%30 (30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?

A) 5 ceza puanı
B) 10 ceza puanı
C) 15 ceza puanı
D) 20 ceza puanı
Başka Sınava Geç