21 Şubat 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 28 Soru
Süre: 42 Dakika
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir?

A) Geçici ithalat rejimi
B) ihracat rejimi
C) Hariçte işleme rejimi
D) İmalat rejimi
2)

Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

A) Göndericiye verilir
B) Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C) Taşımacı tarafından saklanır
D) Gümrük memuruna teslim edilir
3)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün dikkat durumu
4)

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
5)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C) Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D) Ağrı/Habur sınır kapısı-Irak
6)

TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç adet olmalıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7)

Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?

A) ATA Karnesi
B) TIR Karnesi
C) Hamule senedi
D) Eşya Manifestosu
8)

Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

A) Dikkat
B) Mizaç
C) Panik
D) Sükunet
9)

ADR’ye göre, Paketleme grubu III aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
10)

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?   

A) Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B) Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D) Motorun hareketini krank miline iletmek
11)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

A) Olası seçenekleri belirleme
B) Düşünmeden hareket etme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenirliğini belirleme
12)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Koma pozisyonu
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Şok pozisyonu
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Özmal taşıt sayısı kadar
C) Özmal taşıt sayısının 2 katı
D) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar
14)

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko sigortasından
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D) Garanti fonundan
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
16)

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
17)

Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
18)

Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepe üstleri
B) Dönemeçler
C) Viyadükler
D) Hemzemin geçitler
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

A) 30
B) 60
C) 90
D) 1 yıl
20)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

A) Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar.
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar.
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Öndeki aracın geçilmesi
B) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
C) İki yönlü yola ters yönden girmek
D) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
23)

Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?

A) P türü yetki belgesi
B) M türü yetki belgesi
C) G türü yetki belgesi
D) H türü yetki belgesi
24)

Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbiri
B) Mülakat
C) Anket
D) Test
25)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cilvegözü-Hatay-Suriye
B) Gürbulak-Ağrı-İran
C) Hamzabeyli-Kırklareli-Yunanistan
D) Türkgözü-Ardahan-Gürcistan
26)

Tehlikeli bir maddenin ikaz levhasının üzerindeki rakamın tekrarlanması neyi ifade etmektedir?

A) Su ile temas etmemesi gerektiği
B) İlave bir tehlikesi olmadığı
C) Riskin az olduğu
D) Tehlikenin arttığı
27)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler dar kavisle,sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle,sola dönüşler dar kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
28)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 11 saat
B) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 20 saat
C) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
D) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
Başka Sınava Geç