22 Mayıs 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 26 Soru
Süre: 39 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Mayıs 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?

A) Radar sistemi ile
B) Telefon ile
C) Telsiz ile
D) İnternet üzerinden
2)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

A) İki katına kadar
B) Üçte birinden yarısına kadar
C) Dörtte birinden yarısına kadar
D) Dörtte birinden üçte birine kadar
3)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
4)

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

A) A1
B) D1
C) B1
D) B2
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
6)

Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarifeli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
7)

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan – Gürcistan
B) Habur sınır kapısı – Şırnak – İran
C) İpsala sınır kapısı – Edirne – Bulgaristan
D) Hamzabeyli sınır kapısı – Kırklareli – Yunanistan
8)

Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.
B) Yol zemininin çamurlu olmasına.
C) Araç lastiklerinin yeniliğine.
D) Yolun eğimine.
9)

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 5 yılda
D) 10 yılda
10)

Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Alternatör
B) Volan dişlisi
C) Konjektör (regülatör)
D) Vantilatör kayışı
11)

Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüklü ağırlık
B) Dingil ağırlığı
C) Toplam ağırlık
D) Azami ağırlık
12)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
13)

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

A) Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek
B) Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek
C) Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek
D) Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek
14)

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

A) Mazot enjektörü
B) Ateşleme bujisi
C) Isıtma bujisi
D) Yakıt pompası
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
16)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B) Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C) Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D) Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
18)

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

A) Motivasyon
B) Rotasyon
C) Stres
D) Depresyon
19)

B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
20)

Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) İstiap haddi
D) Düzenli sefer
22)

Buzlu ya da karlı bir yokuş inerken fren nasıl kullanılır?

A) Hız sabit tutulur.
B) Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır.
C) Frenlere sertçe basılır ve el freni çekilir.
D) Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir.
23)

Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Hız viraja girmeden azaltılır.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılır.
C) Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir.
D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir.
24)

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko sigortasından
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D) Garanti fonundan
25)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
26)

Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar
B) Motor yağ yakar
C) Alternatör yatakları bozulur
D) Bujiler ateşleme yapamaz
Başka Sınava Geç