22 Mayıs 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 33 Soru
Süre: 49.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Mayıs 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
2)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B) Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C) Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D) Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
3)

Aşağıdaki şıklardan hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B) Seçici dikkatin azalması
C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D) Görüş mesafesinde daralma
4)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
5)

Aşağıdaki şıklardan hangisi transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden değildir?

A) Transferi yapılan yolcu listesi.
B) TÜRSAB araç plakası.
C) Seyahat acentesi işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti.
D) Özel kasko sigorta poliçesi.
6)

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
7)

A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
9)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-D1
B) D3-D4
C) D1-D4
D) D2-D4
10)

Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

A) 10 gün
B) 12 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
12)

Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Online araç takip
13)

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A) A2 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) C2 yetki belgesi
D) D2 yetki belgesi
14)

Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?

A) Hareket
B) Şiddet
C) Öğrenme
D) Büyüklük
15)

 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
17)

Aracı çalıştırırken 0-15 saniyeden fazla marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Alternator yanar
B) Akümülatör boşalır
C) Endüksiyon bobini yanar
D) Far ampulleri patlar
18)

Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

A) A1 yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) D3 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi
19)

Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

A) Şarj dinamosu
B) Regülatör
C) Distribütör
D) Ateşleme bobini
20)

 Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
21)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?

A) İkaz ışıklarının kontrolü
B) Göstergelerin kontrolü
C) Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi
D) Hepsi
22)

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
23)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?

A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçların
B) Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
C) Lastik tekerlekli traktörlerin
D) Motorsuz taşıtların
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B) Trafik polisinin dur emrine uymamak
C) Hız sınırlarını % 30’ u aşmak
D) Şehirlerarası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapmak
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 25 dakika
D) 40 dakika
26)

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C) Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
27)

Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

A) Araçla ilgili bilgilere erişim.
B) Sürücü denetiminin sağlanması.
C) Personelin eğitilmesi.
D) İnternetten araç izleme.
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.
29)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
30)

I. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

II. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.

III. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır

IV. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I-II
B) I-II-III
C) I-III-IV
D) II-IV
31)

Haritalardaki mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?

A) Karayolları numaralarını
B) Yerleşim yerlerini
C) Şehir merkezlerini
D) Dağları
32)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.
B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.
C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur.
D) Hepsi
33)

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varılacak yere en hızlı şeklide gitmek
B) Yolculuğun keyfini çıkarmak
C) Hizmetin aksamaması, yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak
D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak
Başka Sınava Geç