22 Mayıs 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 40 Soru
Süre: 60 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Mayıs 2024
Kalan Süre
59
1)

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket araçlarını anlık ve geçmişe yönelik takip eder
B) Araçlarda oluşabilecek olağan dışı durumları anında kontrol merkezine bildirir
C) Araçların arıza yapmalarını engeller
D) Depo ve sevkiyat noktalarında zaman kazandırır.
2)

İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi yanlıştır?

A) İletişimin gerçekleşebilmesi için mesaj doğru bir kanaldan gönderilmelidir
B) İletişimin gerçekleşebilmesi için en az iki birey olmalıdır
C) İletişim sadece sözel gerçekleştirilen bir olaydır
D) İletişimin temeli mesajın karşıya doğru bir şekilde aktarılmasıdır.
3)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
4)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
5)

Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi hat
B) Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat
6)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

A) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
8)

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A) 1/500
B) 1/1000
C) 1/5000
D) 1/10000
9)

Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi ifade eder?

A) Lastiğin tipini
B) Jant çapını
C) Lastiğin genişliğini
D) Kesit genişlik oranını
10)

Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?

A) 144
B) 154
C) 168
D) 192
11)

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?   

A) Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B) Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D) Motorun hareketini krank miline iletmek
12)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

A) Olası seçenekleri belirleme
B) Düşünmeden hareket etme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenirliğini belirleme
13)

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

A) Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
B) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta
D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
14)

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
15)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan
B) Edirne/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C) Kilis/Öncüpınar sınır kapısı - Suriye
D) Edirne/Hamzabeyli sınır kapısı – Bulgaristan
16)

TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
17)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18)

Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?

A) Tehlikeyi önceden fark etmek.
B) Doğru tepkiler verebilmek.
C) Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek.
D) Sabırla sonucu beklemek.
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamaz?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
20)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

A) 5 saat
B) 6 saat
C) 11 saat
D) 24 saat
21)

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
22)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
23)

Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depo
B) Serbest Bölge
C) Antrepo
D) Dağıtım Merkezi
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Takip mesafesine uymamak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak parketmiş araçlara çarpmak
25)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 10 ceza puanı
D) Para cezası
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?

A) C1
B) C2
C) M1
D) M2
27)

TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
28)

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A) Motivasyon
B) Oto-kontrol
C) Sinirlere hâkimiyet
D) Sakin davranmak
29)

Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

A) İçinde GMRK yazılı çerçeve
B) Kırmızı renkli üçgen flama
C) Yuvarlak içinde siyah nokta
D) Mavi renkli üçgen flama
30)

“insanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Dikkat
B) Uyarıcı
C) Davranış
D) Motivasyon
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?

A) L2
B) M2
C) C2
D) C3
32)

 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
33)

“Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanamayan zararlar bakımından öncelikle,……………………………” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A) Taşımacının malvarlığına başvurulur.
B) Herhangi bir kişi ve kuruma başvurulamaz.
C) Karayolları Trafik Kanunu gereği yapılması gereken zorunlu sorumluluk sigortasına başvurulur.
D) Sürücüye başvurulur.
34)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
B) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
C) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
36)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
37)

“Türk plakalı bir araç Romanyadan aldığı yükü Danimarkaya taşımaktadır.”Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?

A) Transit taşımadır.
B) Üçüncü ülke taşımasıdır.
C) İkili taşımadır.
D) Kombine taşımadır.
38)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?

A) İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar,
B) Ambulans taşımaları,
C) Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları,
D) Taşıma kapasitesi 10 tondan fazla olan taşıtlarla yapılan taşımalar,
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

A) K1
B) C2
C) L2
D) M1
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 5
B) 14
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz
Başka Sınava Geç