22 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 16 Soru
Süre: 24 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

“Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
2)

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B) Seçici dikkatin azalması
C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D) Görüş mesafesinde daralma
3)

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
4)

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

A) Refleks
B) El-ayak koordinasyonu
C) Karar verme/muhakeme yeteneği
D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur.
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
6)

Ticari amaçla yük ve volen taşımacılığı yapan sürücüler sürekli 4.5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahata çekilmiyorlar ise en az ne kadar süre mola almak zorundadırlar?

A) 60 dakika
B) 45 dakika
C) 30 dakika
D) 15 dakika
7)

Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

A) öğrenme
B) Güdü
C) içgüdü
D) Dikkat
8)

Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça katedilen mesafe azalır
D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
9)

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur
B) Önce boylamı sonra enlemi okunur
C) Önce enlemi sonra boylamı okunur
D) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur
10)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

A) 50m/150m
B) 30m/150m
C) 80m/50m
D) 50m/50m
11)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 5
B) 8
C) 12
D) Yaş şartı aranmaz
12)

B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
13)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?

A) Dur, yolu kontrol et sonra geç
B) Yavaşla, dikkatlice geç
C) Durakla, yolda çalışma var
D) Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır
14)

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
D) Göğüs kafesi inip kalkanlara
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-A2-B1
B) A2-B2-D3
C) A1-B3-D3
D) A2-B1-B3
Başka Sınava Geç