23 Mayıs 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 23 Mayıs 2024
Kalan Süre
59
1)

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

A) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar
B) Karşı yönden gelen araç görülene kadar
C) İstenildiği kadar
D) Geçilen araç işaret verene kadar
2)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şoförler hangi belgeyi almak zorundadır?

A) Aracın sınıfına uygun ehliyet
B) Mesleki yeterlilik belgesi (SRC)
C) Psiko-teknik raporu
D) Hepsi
3)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacıdır?

A) Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
C) Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek
D) Hepsi
4)

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket araçlarını anlık ve geçmişe yönelik takip eder
B) Araçlarda oluşabilecek olağan dışı durumları anında kontrol merkezine bildirir
C) Araçların arıza yapmalarını engeller
D) Depo ve sevkiyat noktalarında zaman kazandırır.
5)

Tır karnesi ile yapılan taşımalarda en fazla kaç gümrük işlemi yapılır?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 9
6)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

A) Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir
B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir
C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır
D) Gidilecek güzergahı belirler
7)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
8)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

A) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
B) Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır
C) Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır
D) Hiçbir işlem yapılmaz
9)

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C) Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
10)

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 3
C) Sınıf 2.1
D) Sınıf 6.1
11)

Gümrük mevzuatına göre hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami kaç saattir?

A) 124
B) 144
C) 154
D) 192
12)

Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen süreleri 24 saate kadar aşması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B) Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C) Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D) Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır
13)

Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
14)

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

A) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
B) Geçersizdir
C) İşleme alınmaz
D) İptal edilir
15)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

A) Taşıtın kasko değeri
B) Taşıtın kasko değerinin yarısı
C) Gümrüklenmiş değeri
D) FOB değeri
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
17)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

A) Olası seçenekleri belirleme
B) Düşünmeden hareket etme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenirliğini belirleme
18)

Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır
B) Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir
C) Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
D) Vites küçültülür
19)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “bir örgütün faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilecek ceza yarı oranda arttırılır,
B) Verilecek ceza iki kat arttırılır,
C) Verilecek ceza üç kat arttırılır,
D) Verilecek ceza dört kat arttırılır,
20)

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 10 kilometre – 15 kilometre
B) 15 kilometre – 20 kilometre
C) 20 kilometre – 25 kilometre
D) 20 kilometre – 30 kilometre
21)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
22)

Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

A) 30 mt. – 120 mt.
B) 40 mt. – 130 mt.
C) 30 mt. – 150 mt.
D) 50 mt. – 150 mt.
23)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?

A) Ceza aynı kalır.
B) Ceza yarı oranında azaltılır.
C) Ceza yarı oranında arttırılır.
D) Ceza 1 kat oranında arttırılır.
24)

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 40
25)

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

A) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
B) Geçersizdir
C) İşleme alınmaz
D) İptal edilir
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
27)

Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesi’nin kapsamına girmez ?

A) Konteyner taşımacılığı
B) Tehlikeli madde taşımacılığı
C) Ev eşyası taşımacılığı
D) Ağır ve havaleli eşya taşımacılığı
28)

Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
29)

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

A) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B) Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme an
C) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
30)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır
B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır
C) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
D) Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir
31)

Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir?

A) Sigorta ettiren
B) Sigortacı
C) Hak sahibi
D) Üçüncü şahıs
32)

Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?

A) L2
B) M2
C) C2
D) C3
34)

 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün dikkat durumu
35)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Heimlich manevrası
B) Şok pozisyonu
C) Rentek manevrası
D) Koma pozisyonu
36)

Kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

A) Tepe üstüne yaklaşan yollara
B) Görüş açısı açık olan yollara
C) Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D) Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara
37)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) G ve H türü yetki belgesi sahipleri taşımacı olduklarından kendi nam ve hesaplarına taşıma yapabilirler ancak taşıt belgeleri olmadığından taşıt kartı alamazlar
B) H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
C) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.
D) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.
38)

Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
39)

AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. ”Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 15
C) 10
D) 8
40)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
41)

Gümrük mevzuatına göre hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami kaç saattir?

A) 124
B) 144
C) 154
D) 192
Başka Sınava Geç