29 Mart 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 40 Soru
Süre: 60 Dakika
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

A) Rahatlık
B) Açıklık
C) İş birliğine hazır olma
D) Güvensizlik
2)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

A) Servis yolu
B) Tek yönlü karayolu
C) Çift yönlü karayolu
D) Bağlantı yolu
3)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A2-B1
B) B2-D3
C) B3-D3
D) B1-B3
4)

Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?

A) Hizmetin imajı
B) İlgili personelin tutum ve davranışı
C) Fiziki çevre
D) Hepsi
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
6)

Buzlu ya da karlı bir yokuş inilirken fren nasıl kullanılır?

A) Hız sabit tutulur.
B) Motorun frenleme gücünden faydalanılır
C) Frenlere sertçe basılır ve el freni çekilir.
D) Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir.
7)

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

A) Ölçek
B) Rakım
C) Gerçek uzunluk
D) Kroki
8)

Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.
B) Yol zemininin çamurlu olmasına.
C) Araç lastiklerinin yeniliğine.
D) Yolun eğimine.
9)

“Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.
B) Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.
C) Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.
D) Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.
10)

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?

A) Büyük ölçekli haritalar
B) Beşeri ve ekonomik haritalar
C) Küçük ölçekli haritalar
D) Siyasi haritalar
11)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
12)

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

A) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B) Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
14)

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
15)

AETR’ye göre ticari amaçlı yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
16)

Bir iletinin kaynaktan alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilip geri bildirim verilmesiyle oluşan sürece ne ad verilir?

A) Empati
B) Etkin dinleme
C) Statü sağlama
D) İletişim
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir
18)

Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça katedilen mesafe azalır
D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
19)

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Yan yatış pozisyonuna alınır.
B) Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.
C) Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.
D) Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir.
20)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 30
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
22)

Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

A) 30
B) 25
C) 20
D) 15
23)

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Dik oturur pozisyon vermek
B) Sert bir zemine sırt üstü yatırmak
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak
24)

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sadece 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan sözleşmeleri ifade eder.
B) 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
C) 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
D) Her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin 24 dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelere paket tur denir.
25)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
26)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A) Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
B) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
C) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
D) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
27)

AETR Sözleşmesine göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 7 Saat
B) 8 Saat
C) 10 Saat
D) 11 Saat
28)

Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritaya örnektir?

A) Dünya haritası
B) Avrupa haritası
C) Türkiye haritası
D) Ankara haritası
29)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Geçmişten ders almak
B) Dinleyebilme yeteneği
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
30)

Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B) Yük hızı araç hızından fazladır.
C) Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D) Araç hızı yük hızından fazladır.
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?

A) Dur, yolu kontrol et sonra geç
B) Yavaşla, dikkatlice geç
C) Durakla, yolda çalışma var
D) Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

A) 10 yaş
B) 15 yaş
C) 20 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
33)

“Yetki belgesi sahipleri her seferde ……. yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ……. personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.” ifadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) 1 – 1
B) 1 – 2
C) 2 – 2
D) 2 – 1
34)

Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?

A) Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B) Yokuş aşağı inişlerde vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
C) Yokuş aşağı inişlerde, yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
D) Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız arttırılır.
35)

Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C) Her iki aracın dolu olması
D) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması
36)

AETR’ye göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
37)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?

A) I-II-m-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
38)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Öndeki aracı geçmek
B) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C) Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
40)

Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
Başka Sınava Geç