29 Mart 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 44 Soru
Süre: 66 Dakika
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdaki şıklardan hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
2)

Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

A) Sırt
B) Omuz
C) Yanak
D) Topuk
3)

Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

A) Şarj dinamosu
B) Konjektör / Regülatör
C) Distribütör
D) Ateşleme bobini
4)

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24 Saat
B) 30 Saat
C) 36 Saat
D) 48 Saat
5)

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde.
B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D) Aracın el değiştirmesi halinde.
6)

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

A) 45 saat
B) 50 saat
C) 54 saat
D) 56 saat
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D1
B) D2
C) D3
D) B1
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
9)

Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

A) Motor çalışmayabilir
B) Motor stop edebilir
C) Radyatör ve radyatör hortumları delinebilir
D) Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir
10)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
11)

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24 Saat
B) 30 Saat
C) 36 Saat
D) 48 Saat
12)

Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

A) 20-50
B) 25-75
C) 25-100
D) 50-100
13)

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf
B) Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
C) A grubu, B grubu, C grubu
D) 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup
14)

Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Transfer yapılan yolcuların listesi
B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
15)

Silindir bloğunun görevi nedir?

A) Motor yağını soğutur
B) Vites dişlisine yataklık yapar
C) Motorda bulunan suyu soğutur
D) Krank mili ve pistonlara yataklık yapar
16)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur.
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar.
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır.
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar.
17)

Taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Gönderen ve yolcu sorumludur.
B) Taşımacı sorumludur
C) Gönderen, yolcu ve taşımacı birlikte sorumludur.
D) Sorumluyu sigorta şirketi belirler.
18)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek.
B) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
19)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
20)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

A) Servis yolu
B) Tek yönlü karayolu
C) Çift yönlü karayolu
D) Bağlantı yolu
21)

Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
22)

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Dereköy-Kırklareli
B) Gürbulak-Ağrı
C) Öncüpınar-Gaziantep
D) İpsala-Edirne
23)

Öndeki aracı sollamak istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakileıden hangisidir?

A) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
B) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek
C) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve açık olmasına dikkat etmek
24)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini (normal veya çalınma halinde),
B) Sürücülerin daima dikkatli olması
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini (opsiyon)
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar,
25)

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir

A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C) Sorulan somlara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
26)

Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

A) A Grubu seyahat acenteleri
B) B Grubu seyahat acenteleri
C) C Grubu seyahat acenteleri
D) D Grubu seyahat acenteleri
27)

Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

A) Şarj dinamosu
B) Regülatör
C) Distribütör
D) Ateşleme bobini
28)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Düşünmeden hareket etme
B) Olası seçenekleri belirleme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenilirliğini belirleme
29)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
30)

Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akslar üzerindeki lastikler aynı desende olmalı
B) Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı
C) Diş derinliği 1,6 mm. altındaki lastikler kesinlikle değiştirilmeli
D) Lastik hava basıncı normalin altına düşürülmeli
31)

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

A) Gözlem
B) Anket
C) Mülakat
D) Vaka incelemesi
32)

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
33)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Trafik işaret levhaları, trafik ışıkları, trafik polisi
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
34)

“Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 50-30
B) 50-40
C) 60-50
D) 150-30
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 45 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
37)

Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

A) Aracın hızı kontrol edilir
B) Aracın rotası kontrol edilir
C) Sürücünün hata yapması engellenir
D) Aracın varış süresi görülebilir
38)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 3 yılda
D) 5 yılda
39)

Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?

A) Gümrük kapılarım
B) Turistik bölgeleri
C) Yasak bölgeleri
D) Hava limanlarım
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur?

A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
41)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
42)

Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

A) Aracın çalınması
B) Taşıma kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması
C) Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri
D) Aracın devrilmesi
43)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz
D) Yolcunun seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.
44)

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
Başka Sınava Geç