29 Mart 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 36 Soru
Süre: 54 Dakika
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi yanlıştır?

A) İletişimin gerçekleşebilmesi için mesaj doğru bir kanaldan gönderilmelidir
B) İletişimin gerçekleşebilmesi için en az iki birey olmalıdır
C) İletişim sadece sözel gerçekleştirilen bir olaydır
D) İletişimin temeli mesajın karşıya doğru bir şekilde aktarılmasıdır.
2)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
3)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
4)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

A) Taşıtın kasko değeri
B) Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C) Gümrüklenmiş değeri
D) FOB değeri
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

A) K1
B) C2
C) L2
D) M1
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

A) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
7)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

A) Elkonulur
B) Alıkonulur
C) Tasfiye edilir
D) Hiçbiri
8)

CMR Konvansiyonuna göre kararlaştırılan zaman limiti yoksa taşımacının yükü almasından sonra kaç gün içinde yükün teslim edilmemiş olması halinde yük kaybolmuş sayılır?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
9)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

A) Sayılır
B) Sayılmaz
C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D) 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
10)

AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

A) Herhangi bir şey yapılmaz
B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C) Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D) Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
11)

Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

A) Yaralı oturur durumda sevk edilir,
B) Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,
C) Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.
D) Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.
12)

Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar.
B) Motor yağ yakar
C) Alternatör yatakları bozulur.
D) Bujiler ateşleme yapamaz.
13)

Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-eksoz
B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-eksoz
C) Ateşleme-emme- sıkıştırma-eksoz
D) Emme-ateşleme-sıkıştırma-eksoz
14)

Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır ?

A) Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan.
B) Boyundaki şişkinlikten.
C) Deride görülen bölgesel kızarıklıktan.
D) Vücut sıcaklığının yükselmesinden.
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
16)

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
17)

Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf numarasıdır ?

A) Sınıf 4.2
B) Sınıf 8
C) Sınıf 9
D) Sınıf 7
18)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
19)

Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) kaç yıl süreyle geçerlidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
20)

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A) Motivasyon
B) Oto-kontrol
C) Sinirlere hâkimiyet
D) Sakin davranmak
21)

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B) Şeridi daralmış olan, diğerine
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
22)

Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

A) İçinde GMRK yazılı çerçeve
B) Kırmızı renkli üçgen flama
C) Yuvarlak içinde siyah nokta
D) Mavi renkli üçgen flama
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 20
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak olanlara hangi yetki belgesi verilir?

A) N1
B) N2
C) M2
D) M3
25)

CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?

A) Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi
B) Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması
C) Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
D) Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi
26)

 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
27)

Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne denir?

A) Empati
B) Stres
C) Güdü
D) Duygu
28)

Geçiş belgesi alabilmek için aracın istiap haddinin minimum kaç ton olması gerekmektedir?

A) 8 ton
B) 10 ton
C) 12 ton
D) 15 ton
29)

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar
B) Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzü koyun yan yatar
D) Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
30)

Geçiş belgesi alabilmek için, aracın istiap haddinin en az kaç ton olması gerekmektedir?

A) 5 ton
B) 9 ton
C) 10 ton
D) 15 ton
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
B) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
C) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
32)

Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

A) Motivasyon
B) Eşgüdümleme
C) Kariyer planlama
D) Performans değerleme
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

A) İşyerinde
B) Taşıtlarında
C) Gönderende
D) Alıcıda
34)

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
35)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
Başka Sınava Geç