30 Mart 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 19 Soru
Süre: 28.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 88
B) 90
C) 100
D) 135
2)

Tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
3)

A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
4)

AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

A) Bir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
5)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek
7)

Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Transfer yapılan yolcuların listesi
B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
8)

AETR’ye göre şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?

A) Araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda
B) Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda
C) Aracın yüküyle uğraşması durumunda
D) Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklemesi durumunda
9)

Öndeki aracı sollamak istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakileıden hangisidir?

A) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
B) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek
C) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve açık olmasına dikkat etmek
10)

Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

A) A1 yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) D3 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi
11)

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar vapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

A) Taşıma hattı
B) Taşıma güzergahı
C) Düzenli taşıma
D) Arızi taşıma
14)

Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar
B) Alternatör yatakları bozulur
C) Motor yağ yakar
D) Bujiler ateşleme yapamaz
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A) 2 kg
B) 6 kg.
C) 12 kg.
D) 20 kg
16)

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C) Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
17)

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

A) İhlal
B) Hata
C) Risk
D) Kaza
18)

Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

A) Aracın çalınması
B) Taşıma kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması
C) Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri
D) Aracın devrilmesi
19)

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

A) Basınç
B) Merkezkaç kuvveti
C) İvme
D) Kaldırma kuvveti
Başka Sınava Geç