30 Mart 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 18 Soru
Süre: 27 Dakika
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Devamlı yol çizgisi aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Öndeki aracın geçilmeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulmayacağını
C) Sağ bankette durulmayacağını
D) Sağ şeritten gidilmeyeceğini
2)

Gümrük mevzuatına göre, Türkiye gümrük bölgesine giren araçların depolarında bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır?

A) 250 litre
B) 700 litre
C) 900 litre
D) 1200 litre
3)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 50
B) 60
C) 90
D) 150
4)

Harita üzerinde otoyollar hangi renklerle gösterilir?

A) Sarı-Yeşil
B) Sarı-Kırmızı
C) Kırmızı
D) Sarı
5)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
6)

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
B) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
C) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
D) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
7)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
8)

ADR’ye göre turuncu ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığını nasıl anlaşılır?

A) Tehlike numarasının tekrarlanmasından
B) Tehlike numarasının önüne “X” harfi gelmesinden
C) Tehlike numarasının önüne “Z” harfi gelmesinden
D) Tehlike numarasının önüne “L” harfi gelmesinden.
9)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
10)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

A) Geçiş hakkı
B) Geçiş kolaylığı
C) Geçiş üstünlüğü
D) Geçiş önceliği
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir.
B) Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar.
C) Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz.
D) Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez.
12)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C) Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır.
14)

Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?

A) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda
B) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda
C) Otoyollarda meydana gelen kazalarda
D) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda
15)

ADR’ye göre; hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan turuncu ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?

A) Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman
B) Tehlikeli madde için UN numarası yok ise
C) Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa
D) Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler?

A) G1
B) G2
C) G3
D) G4
17)

 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
C) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
D) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
Başka Sınava Geç