31 Mart 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 29 Soru
Süre: 43.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Teknik aletlerle veya yöntemlerle hızın ölçülmesi sonucunda belirlenen hız limitlerini %30'dan fazla ihlal eden sürücülere hangi tür ceza verilir?

A) Para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Hem para hem de hapis cezası
D) Ehliyetin altı ay süreyle el konulması
2)

 Aşağıdakilerden hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

A) Gürültü
B) Sıcak
C) Işık
D) Olumsuz düşünce
3)

Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?

A) Yol ile teması artar ve kayma kolaylaşır.
B) Yol ile teması azalır ve kayma kolaylaşır.
C) Yol ile teması azalır ve kayma zorlaşır.
D) Yol ile teması artar ve kayma zorlaşır.
4)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri aşağıdakilerden tarafından yürütülmez?

A) Gümrük Müsteşarlığı
B) Dış Ticaret Müsteşarlığı
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Sahil Güvenlik Komutanlığı
5)

Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak marş yapılır?

A) Fren pedalına
B) Vites koluna
C) Gaz pedalına
D) El freni pedalına
6)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Transfer yapılan yolcuların listesi
B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
7)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır
B) Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır
C) Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır
D) Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.
C) Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
D) Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.
9)

Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko Sigortasından
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından
C) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortasından
D) Karayolları Trafik Garanti Fonundan
10)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma mesafesi
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
12)

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 5 yılda
D) 10 yılda
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur.
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
14)

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır
D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz
15)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
16)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testler
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
17)

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sadece 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan sözleşmeleri ifade eder.
B) 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
C) 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
D) Her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin 24 dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelere paket tur denir.
18)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
19)

AETR Sözleşmesine göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 7 Saat
B) 8 Saat
C) 10 Saat
D) 11 Saat
20)

Hangi araç takip sisteminde bilgiler araçtaki cihaza kayıt yapılır, araç merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür?

A) Hibrit sistem
B) Kara kutu sistemler
C) Uydu tabanlı sistemler
D) Gsm tabanlı sistemler
21)

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.
C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.
D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
23)

Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine girmezler?

A) Aceleci
B) Rekabetçi
C) Kendine aşırı güvenli
D) Sorumluluk sahibi
24)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Olası seçenekleri belirleme
B) Düşünmeden hareket etme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenirliğini belirleme
25)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?

A) I-II-m-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
26)

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko sigortasından
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D) Garanti fonundan
27)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-A2-B1
B) A2-B2-D3
C) A1-B3-D3
D) A2-B1-B3
Başka Sınava Geç