31 Mart 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir

A) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C) Marş kablosunu
D) Şarj kablosunu
2)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
3)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 88
B) 90
C) 100
D) 135
4)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B) Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C) Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D) Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
5)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 3 yılda
D) 5 yılda
6)

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.
7)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
8)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 15
9)

Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır,
B) 1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır,
C) 1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır,
D) 2 suni solunuma karşılık 30 kalp masajı yapılır,
10)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları
11)

 Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?

A) Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B) Göndericinin adı ve adresi
C) Şoförün isim ve adresi
D) Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
12)

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
13)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
14)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Otobüs, kamyona
B) Kamyon, arazi taşıtına
C) Kamyon, kamyonete
D) Minibüs, kamyonete
15)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonu
16)

Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Transfer yapılan yolcuların listesi
B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
17)

“Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse”…………..”Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) Sorumluluktan kurtulur.
B) Sorumluluktan kurtulamaz.
C) Tazminattan indirim yapılabilir.
D) Tazminattan indirim yapılamaz.
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 10
B) 12
C) 19
D) 20
19)

Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
20)

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Dereköy-Kırklareli
B) Gürbulak-Ağrı
C) Öncüpınar-Gaziantep
D) İpsala-Edirne
21)

Aracı çalıştırırken 0-15 saniyeden fazla marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Alternator yanar
B) Akümülatör boşalır
C) Endüksiyon bobini yanar
D) Far ampulleri patlar
22)

Karakter, yetenek ve huy (mizaç) aşağıdakileıden hangisinin karşılığıdır?

A) Bencillik
B) Kişilik
C) Cömertlik
D) Cimrilik
23)

Öndeki aracı sollamak istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakileıden hangisidir?

A) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
B) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek
C) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve açık olmasına dikkat etmek
24)

Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 45 m
B) 30 m
C) 60 m
D) 15 m
25)

Aşagıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir

A) Hasar Performansı
B) Araç Performansı
C) Yakıt Performansı
D) Hız Performansı
26)

Doğru ifadeyi seçiniz ?

A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.
27)

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana denir?

A) Park yeri
B) Sığınma cebi
C) Manevra yeri
D) Kavşak
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar vapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
30)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil sürücüsü, otobüse
B) Otobüs sürücüsü, otomobile
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
B) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 180 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
C) Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.
D) Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
32)

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 25 dakika
D) 40 dakika
34)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

A) 10 yaş
B) 15 yaş
C) 20 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
35)

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

A) İhlal
B) Hata
C) Risk
D) Kaza
36)

Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Kasnak
B) Vites kolu
C) Şaft
D) Direksiyon mili
37)

Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
38)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2
40)

Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

A) Aracın çalınması
B) Taşıma kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması
C) Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri
D) Aracın devrilmesi
41)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz
D) Yolcunun seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.
Başka Sınava Geç