31 Mart 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 27 Soru
Süre: 40.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

A) Gürültü
B) Sıcak
C) Işık
D) Olumsuz düşünce
2)

Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?

A) Yamaçlar
B) Düzlükler
C) Virajlar
D) Kavşaklar
3)

Frigorifik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?

A) 2,60 metre
B) 2,95 metre
C) 3,00 metre
D) 3,20 metre
4)

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B) Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C) Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D) Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
5)

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 3
C) Sınıf 2.1
D) Sınıf 6.1
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

A) K1
B) C2
C) L2
D) M1
7)

Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 154
B) 177
C) 156
D) 159
8)

Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

A) Hasar Performansı
B) Araç Performansı
C) Yakıt Performansı
D) Hız Performansı
9)

Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

A) Kamyon klozu
B) Zayi tutarı
C) Emtia bedeli
D) Teminat
10)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi
11)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
12)

CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

A) Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali
B) Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar
C) İstiflemeden kaynaklanan sorunlar
D) Nakliyecinin kaçınamayacağı ve engelleyemediği durumlardır
13)

I – Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.

II – Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.

III – Turnike uygulamak.

IV – Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I velll
14)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
15)

Ambalaj nedir ?

A) Hiçbiri
B) Nakliye için hazır hale getirilmiş yükleme malı.
C) Karton
D) Euro-Palet.
16)

TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 ay
B) 3 ay
C) 1 ay
D) 10 gün
17)

Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf numarasıdır ?

A) Sınıf 4.2
B) Sınıf 8
C) Sınıf 9
D) Sınıf 7
18)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 10 ceza puanı
D) Para cezası
19)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Koma pozisyonu
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Şok pozisyonu
20)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon
21)

Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur
22)

AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?

A) Hiçbiri
B) 19
C) 20
D) 21
23)

C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar,
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar,
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar,
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar,
24)

Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
25)

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

A) Ölçek
B) Rakım
C) Gerçek uzunluk
D) Kroki
26)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
27)

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

A) 15 km
B) 40 km
C) 50 km
D) 60 km
Başka Sınava Geç