31 Mart 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 36 Soru
Süre: 54 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?

A) 10
B) 50
C) 100
D) 150
2)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
C) Taşıma acenteleri
D) Taşıma işleri komisyoncuları
3)

Geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülere;
1. DEFA ( 2 AY ) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve herhangi bir sürücü kursunda tra? k ve çevre bilgisi eğitimi için gönderilir. Kursu başarı ile tamamladığını belgeleyenlerin sürücü belgesi 2 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

2. DEFA ( 4 AY) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve psiko teknik değerlendirme merkezlerinde psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulurlar. Muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakınca olmayanlara ait sürücü belgeleri 4 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

3. DEFA ise sürücü belgeleri SÜRESİZ olarak iptal edilir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

A) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
B) Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır
C) Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır
D) Hiçbir işlem yapılmaz
4)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?

A) 30 dakika
B) 35 dakika
C) 45 dakika
D) 60 dakika
5)

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?

A) Küçük ölçekli haritalar
B) Siyasi haritalar
C) Büyük ölçekli haritalar
D) Beşeri ve ekonomik haritalar
6)

AETR Sözleşmesine göre; göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

A) Bir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
7)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A) Dur anlamındadır.Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir
B) Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
C) Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
8)

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 15 km/saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
9)

"AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 40
10)

AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

A) Herhangi bir şey yapılmaz
B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C) Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D) Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde parketmek yasaktır.
B) Yangın musluklarına her iki yönden 5 metre içinde parketmek yasaktır
C) Trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde ve bunlara 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D) Okul ve hastane giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metre mesafede parketmek yasaktır.
12)

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Araç hızlı gider, yakıt sarfiyatı azalır
B) Araç yavaş gider, yakıt sarfiyatı artar
C) Frenleme mesafesi kısalır
D) Frenleme mesafesi uzar
13)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?

A) 3
B) 8
C) 12
D) 20
14)

Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

A) Göndericiye verilir
B) Yükle beraber gider ve alıcıya verilir
C) Taşımacı tarafından saklanır
D) Gümrük memuruna teslim edilir
15)

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
16)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
17)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
18)

Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
19)

Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

A) Tedirginlik
B) Algılama bozukluğu
C) Dikkatini toplayamama
D) Sinyal vererek şerit değiştirme
20)

Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan ve takmaktan kim sorumludur?

A) Güvenlik danışmanı
B) Yükleyen
C) Araç sürücüsü
D) Araç sahibi
21)

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B) Araçların kaza yapmalarını engeller
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
22)

Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

A) Gaza gereğinden fazla basmamak
B) Lastiklerin havasını indirmek
C) Sert fren yapmamak
D) Takip mesafesini 3-4 saniyeye çıkarmak
23)

Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?

A) Maktu tazminat
B) Hasar tazminatı
C) Taşıma tazminatı
D) Hiçbiri
24)

Ağırlığı 3.5 ton dan 7.5 tona kadar olan araçlarda kaç kg.lık yangın söndürme cihazı olmalıdır?

A) Araç üzerinde en az toplam 4 kg, şoför mahallinde 2 kg.
B) Araç üzerinde en az toplam 8 kg, şoför mahallinde 2 kg.
C) Araç üzerinde en az toplam 12 kg, şoför mahallinde 2 kg.
D) Araç üzerinde en az toplam 6 kg, şoför mahallinde 2 kg.
25)

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

A) Öfke
B) Saygı
C) Dikkat
D) Empati
26)

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

A) 2.50 metre
B) 3.80 metre
C) 4.00 metre
D) 4.20 metre
27)

Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılmalıdır?

A) 1,5 metre
B) 2 metre
C) 2,5 metre
D) 3 metre
28)

Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek.
B) İki yönlü yola ters yönden girmek.
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.
29)

Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır?

A) Sadece kamyon şoförleri
B) Sadece otobüs şoförleri
C) Sadece tır şoförleri
D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler.
30)

Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılmaz?

A) Motor yağı kontrolü
B) Hidrolik yağı kontrolü
C) Soğutma suyu kontrolü
D) Hava filtresinin kontrolü
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpmak
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek
32)

İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Dikkat
B) Uyarıcı
C) Davranış
D) Motivasyon
33)

Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?

A) Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B) Yokuş aşağı inişlerde vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
C) Yokuş aşağı inişlerde, yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
D) Yokuş aşağı inişlerde yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız arttırılır.
34)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
B) Araçların kaza yapmalarını engeller.
C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
35)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
36)

M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
Başka Sınava Geç