31 Mart 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 50 Soru
Süre: 75 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

 Grafikteki verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A) Trafik kazalarında en büyük kusur sürücülerdedir.
B) Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır
2)

Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
3)

Herkese karşı değil de belli şahıslara karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

A) Mutlak Hakla
B) Nisbi Haklar
C) Mülkiyet Hakkı
D) Oturma Hakkı
4)

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde ver almaz ?

A) Ertelenmiş kamu borçları
B) Ödenecek vergi ve fonlar
C) Alınan depozito ve teminatlar
D) Alınan avanslar
5)

Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

A) Yılda bir kez
B) İkişer aylık süre ile yılda altı kez
C) Üçer aylık süre ile yılda dört kez
D) Altışar aylık süre ile yılda iki kez
6)

İki ilk yardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise, sırayla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

A) Beş kalp masajı - beş suni solunum
B) Beş kalp masajı - bir suni solunum
C) Beş suni solunum - bir kalp masajı
D) Bir kalp masajı - bir suni solunum
7)

Hangi taşıtlar Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar?

A) 9 kişiden az yolcu taşıma kapasitesi olan araçlar
B) 3,5 ton ve altında taşıma kapasitesi olan araçlar
C) Yabancı plakalı taşıtlar
D) Toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taşıtlar
8)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 9 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
9)

Aşağıdakilerden hangisi belli bir Pazar bölümüne yönelmiş pazarlamanın faydalarından olamaz?

A) Firmanın hedef pazar bölümünde durumu güçlenir
B) Pazar bölümünün ihtiyaçları yakından tanınır
C) Pazarın cazibesi yeni firma girişleriyle rekabeti arttırır
D) İsabetli Pazar bölümü seçimi yüksek kâr sağlar
10)

Hangisi henüz firmanın müşterisi olmayan ancak ürün ya da hizmetini alma niyeti ve mali gücü bulunan müşterileri ifade eder?

A) Müşteriler
B) Potansiyel müşteriler
C) Altın adayı müşteriler
D) Altın müşteriler
11)

Sigortalı tarafından ödenen her türlü vergiler dahil primler toplamına ne denir?

A) Brüt prim
B) Net prim
C) Garanti fonu
D) Cari prim
12)

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

A) Sevk irsaliyesi
B) İrsaliyeli fatura
C) Taşıma irsaliyesi
D) Hisse senedi
13)

Yolcuların gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde veya taşıtlarında çıkan eşya ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın, gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince hangi cezai işlem uygulanır?

A) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
B) Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
C) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
D) Eşyanın gümrük vergilerinin üç katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
14)

Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

A) Ait olduğu sigortanın genel ve özel şartlarıdır.
B) Meydana gelen kaza çeşitlerinin adıdır.
C) Kaza anında derlenecek evrakların adıdır.
D) Sigorta süresini belirleyen tarihtir.
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C türü yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
B) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 400 tondan az olmaması şarttır.
C) C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması şarttır.
D) C1 yetki belgesi için başvuranların, belirli bir işletme sermayesine sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
16)

Eşya ve kargo taşımalarında; L1,M,N,P yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru  süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
17)

İşçinin iş kanununda belirlenen haftalık çalışma süresi kadar (45 saat) çalışmasını öngören sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam süreli iş sözleşmesi
B) Kısmi süreli iş sözleşmesi
C) Belirli süreli iş şözleşmesi
D) Deneme süreli iş sözleşmesi
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre A, B1, B2, D1 ve D2 türü yetki belgesi sahipleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
B) Yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları taşıtlarının en az 4 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
C) Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
D) Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
19)

İşverence işçiye verilecek iş arama izni günde en az kaç saat olmalıdır?

A) 5
B) 3
C) 2
D) 1
20)

Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

A) Sırtüstü yatırılır,başı öne yaklaştırmak için altına yastık konur
B) Yüzüstü yatırılır, karın altına yastık konur
C) Yan yatırılıp dil kontrol edilir, baş geriye bükülür.
D) Hiç bir şey yapılmadan hastaneye sevk edilir.
21)

Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesi kapsamının belirlenmesinde bir ölçüt değildir?

A) İşçinin, işyerindeki kıdeminin 6 ay ve üstü olması
B) İşyerinde 30 ve üstü personel çalışması
C) İşçinin, hizmet akdinin belirsiz süreli olması
D) İşyerinde vardiyalı çalışma bulunması
22)

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) tanımlamalarından birisi değildir?

A) CRM, müşteriyi tasarım noktasına (merkeze) yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişki kuran bir yönetim felsefesidir.
B) CRM, satış, pazarlama ve servis süreçlerini daha etkin hale getirmek için geliştirilmiş işleme stratejisi / kültürüdür.
C) CRM, müşteri bilgilerini kullanarak müşteri sadakatini ve sonuçta müşteri değerini artırma bilimidir.
D) CRM, iş ve enformasyon akışlarının öncelikle şirket ihtiyaçlarına göre tasarlanmasıdır.
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır
B) B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır
C) B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır
D) B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş 20 yaşından büyük olmayan otobüse sahip olmaları şarttır
24)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda mücbir sebep teşkil etmez?

A) Yakının Ölümü
B) Ağır hastalık
C) Tutukluluk
D) Doğal afet
25)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisindeki Ölçme ve Değerlendirme Maliyetlerinden birisidir?

A) Kalite planlaması
B) Tedarikçi garantisi
C) Stok değerlemesi
D) Kalite eğitimi
26)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisindeki “Ölçme ve Değerlendirme Maliyetlerinden birisidir?

A) Kalite planlaması
B) Tedarikçi garantisi
C) Stok değerlemesi
D) Kalite eğitimi
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre,  Yetki belgesi sahibine verilen ve kaldırılmamış olan uyarmaların sayısının 150 adede ulaşması ve bu hususun tebliğini izleyen ....gün içinde ödeme yapılarak uyarmaların sayısının 150 adedinin altına düşürülmemesi halinde, ihlale konu olan yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur.

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
28)

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?

A) Yönetimsel ve teknik uzmanlık sağlanması.
B) Politik yönlendirme hakkının saklı tutulması.
C) Yönetim ve beceriyi içeren teknolojini transfer edilmesi.
D) İşletme kontrolünün güçlenmesi
29)

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

A) Kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye`de bulunup bulunmadığına göre.
B) Türkiye`de kaldığı süreye göre.
C) İkametgâhlarına göre.
D) Sermayenin büyüklüğüne göre.
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşınması hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıma fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
B) Her bir yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
C) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.
D) Her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
31)

Aşağıdakilerden hangisi belli bir Pazar bölümüne yönelmiş pazarlamanın faydalarından olamaz?

A) Firmanın hedef pazar bölümünde durumu güçlenir
B) Pazar bölümünün ihtiyaçları yakından tanınır
C) Pazarın cazibesi yeni firma girişleriyle rekabeti arttırır
D) İsabetli Pazar bölümü seçimi yüksek kâr sağlar
32)

Uluslararası yolcu taşımalarında, seyahatin Türkiye sınırları içindeki bölümü ile ilgili sigorta konusu aşağıdaki kurumlardan hangisinin düzenlemelerine tabidir?

A) Hazine Müsteşarlığı
B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Gümrük Müsteşarlığı
D) Dış Ticaret Müsteşarlığı
33)

“Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 1 ay - 3 ay
B) 3 ay - 1 ay
C) 3 ay - 2 ay
D) 2 ay - 1 ay
34)

I- Göz bebeklerinde büyüme
II- Göz bebeklerinde küçülme
III- Nabız alınamaması
IV- Solunum sayısında artış
V- Vücut sıcaklığında yükselme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

A) I - IV
B) I - III
C) III – IV
D) IV – V
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıda sayılan kurallardan hangisinin 1 yıl içinde 3 kez ihlal edilmesinden dolayı idari para cezasına maruz kalınması durumunda “mesleki saygınlık” kriteri kaybedilmiş olur?

A) Ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
B) Araçların ağırlık ve boyutlarına ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
C) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
D) Çevrenin korunmasına ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
37)

M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
38)

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin işlevleri arasında yer almaz?

A) Fonların hangi kaynaklardan sağlanacağına karar verilmesi
B) Yatırım yapılacak varlıkların seçimi
C) İşletmenin gelecekteki büyüme hızına karar verilmesi
D) İşletmenin üretim standartlarının belirlenmesi
39)

Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gelir tablosunun formatı şirketten şirkete farklılık gösterebilir.
B) Şirketin belli bir tarihteki durumunu gösterir.
C) Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz.
D) Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılabilir.
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ,Yurtiçinde Nakliyat Ambarı İşletmeciliği yapacak firmanın alması gereken Yetki Belgesi hangisidir?

A) N1
B) M1
C) N2
D) M2
41)

Sevk mektubun birinci nüshası kime teslim edilir?

A) Göndericiye
B) Alıcıya
C) Taşıyıcıya
D) Sigortacıya
42)

Aşağıdaki şıklardan hangisi kar dağıtım politikasının belirlenmesinde doğrudan etkili unsurlardan biri değildir?

A) Borçların düzeyi
B) Finansal kaldıraç
C) Finansman imkanları
D) Vergi düzenlemeleri
43)

C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az…………özmal taşıt ile toplam …………..taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 8 birim - 400 ton
B) 11 birim - 440 ton
C) 12 birim - 150 ton
D) 12 birim - 300 ton
44)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki şıklardan hangisi taşıma faaliyetlerinde genel kural değildir?

A) Tehlikeli maddelerin kamuya açık karayolunda taşınmasında genel kural; tehlikeli maddelerin, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde taşınmasıdır.
B) Tehlikeli maddeler ADR’nin bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) ve kısım 3.3 uyarınca taşıma işlemlerinden hariç tutulmuşsa taşınabilir.
C) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadır.
D) Tehlikeli maddelerin taşınmasına dahil olan taraflar; Bakanlıkça yayımlanan tebliğ, genelge ve yazılı talimatlara uymak zorundadırlar.
45)

İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?

A) Bu madde tehlikeli bir şekilde su ile reaksiyona girer
B) Tanker boş ancak temizlenmemiştir
C) Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
D) Bu tehlike madde bilinmeyen bir maddedir
46)

Lojistik servis üretici firmalar aşağıdaki şıklardan hangisine daha çok odaklanmalıdır ?

A) Daha fazla yatırım yapmaya
B) Kısa sürede gelir elde etmeye
C) Müşteriye uzun vadeli avantajlar yaratmaya
D) Yurtdışı partner sayısını arttırmaya
47)

İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?

A) Ücret
B) Zaman
C) İşçinin işverene bağlı olması
D) Temsil ilişkisi
48)

Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

A) K1, H
B) G, H
C) L1,G
D) M2, G
49)

Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

A) Gönderene
B) Yetki belgesi sahibine
C) Gönderene ve yetki belgesi sahibine
D) Gönderen sorumsuz, taşımayı yapan yetki belgesi sahibine
50)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ihraç eşyasının gümrüklenmiş değerinden ne anlaşılır?

A) Eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı.
B) Eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı.
C) Eşyanın FOB kıymeti.
D) Eşyanın CIF kıymeti.
Başka Sınava Geç