Özel yaşamın gizliliği nedir?

Özel yaşam, kişinin kendine ait olan ve başkası tarafından gözetlenip, rahatsız edilmek istemediği bir hayattır. Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.