Torba kanun teklifinde kamu personelini ilgilendiren 7 önemli düzenleme

Torba kanun teklifinde kamu personelini ilgilendiren 7 önemli düzenleme (Eğitim Haberleri)

Vergi kanunlarında değişiklik öngören torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte kabul personelini ilgilendiren düzenlemeler şu şekilde
 

Bugün TBMM'ye sevk edilen 80 maddelik Torba Kanun Teklifinde personele ilişkin çok sayıda düzenleme bulunuyor. Aşağıda kanun teklifinde yer alan kamu personelini ilgilendiren düzenlemelere yer veriyoruz

Sözleşmeli personelin emeklilik statüsü netleştirildi

375 sayılı KHK'nın ek 26 ve 27. maddesi hükümleri çerçevesinde yerli veya yabancı sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda istihdam edilen personelin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle 5510 sayılı Kanunun 4/c bendi ile ilgilendirilmelerine imkan tanıyan ibareleri iptal etmiştir. Kanun teklifi, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda, söz konusu personelin emeklilik yönünden sadece 5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında ilgilendirilmesini öngörmektedir. Ayrıca 76. maddeyle geçici bir düzenleme yapılarak hali hazırda sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilenlerin 4c sigortalıklarının devamı için bir ay içinde başvurmaları öngörüldü.

Kamudaki huzur hakkına yönelik düzenleme yapıldı

Daha önce kamu kurumlarındaki yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ile komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görev alanlara her bir toplantı için 1000 ila 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı ödemmekteydi. Yeni düzenlemede gösterge rakamı 9 bin oldu ve daha önce olduğu gibi her ay dört toplantıya kadar huzur hakkı verilebilecek.

45 unvanda denklik belirlendi

Daha önce, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle unvan itibarıyla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonların, mevzuatta yer alan hangi kadrolara mali ve sosyal hak yönünden denk olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilmekteydi. Bu hüküm AYM tarafından iptal edilmiştir. Yeni düzenlemede, aralarında yurt yönetim müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü, bölge liman başkanı, aile sosyal destek uzmanının olduğu 45 unvanın hangi kadroya denk olduğunu gösteren bir tablo 375 sayılı KHK'nın ek 30. maddesine eklenmiştir.

Daha önce araştırmacı yapılanlar artık idari uzman yapılacak

Daha önce 375 sayılı KHK'nın Ek 35. maddesinin 9. fıkrasının c/3 bendi uyarınca görevden alındıktan sonra Araştırmacı yapılan yöneticiler yeni düzenlemeye göre "İdari uzman" kadrosuna atanacak

YÖK'te görevden alınan yöneticiler de idari uzman kadrosuna atacak

YÖK daha önce 375 sayılı KHK'nın ek 37. maddesi kapsamında yer almamaktaydı. Teklif ile YÖK de madde kapsamına alınmakta, bu doğrultuda YÖK'te görevden alınan bazı yöneticilerin de İdari uzman kadrosuna atanmasına imkan sağlanmaktadır.

İdari uzman kadroları merkezdeki mali hizmetler uzmanlarına denk hale getirildi

İdari uzmanların özlük haklarının, idarelerin merkez teşkilatlarında bulunan mali hizmetler uzmanı unvanlı kadrolaya denk olduğu hüküm altına alınmıştır.

Düzenleyici denetleyici kurumlardaki yöneticiler görevden alınınca ne olacak?
Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile TMSF'de, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve üzeri olup ek 35 kapsamına girmeyen yöneticiler görevden alındıktan sonra haklarında mülga ek 18'in birinci fıkrasının (b) bendi uygulanacaktır.

Türk Akreditasyon Kurumundaki sözleşmeli personel için düzenleme yapıldı

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak çalışan personelin sosyal güvenlik bakımından tabi olduğu sigortalık statüsünün aynı esaslarla yeniden belirlenmesi sağlandı. 29/8/2023 tarihine kadar sigortalı çalışmış olanların 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre hizmetlerinin değerlendirilmesi öngörüldü.

Son Eklenen Sınavlar
Henüz soru eklenmemiş