Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 27

Kategori: Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Temmuz 2022
Kalan Süre
59
1)

1. Doğuştan getirilmiştir.
2. Belli bir uyarıcısı vardır.
3. Belli bir davranıştır.
4. Basit bir davranıştır.
5. Organizmanın biyolojik donanımında yer alır.

Yukarıda özellikleri verilen kavram hangisidir?

A) Öğrenme
B) Refleks
C) İçgüdü
D) Yaşantı
E) Davranış
2)

Yukarıdaki şekilde gösterilmekte olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnformal öğrenme
B) Yararlanıcı odaklı değerlendirme
C) Farklılaştırılmış yönetim
D) Okul dışı öğrenme sürecinin organizasyonu
E) Okul içi öğrenme sürecinin organizasyonu
3)

V-Diyagramları 1980’li yıllarda kim tarafından geliştirilmiştir?

A) D. Bob Gowin ve arkadaşları
B) Joseph D.
C) Ausubel
D) Ornstein ve Hunkins
E) Fitzpatrick
4)

“Bu teknik bir öz değerlendirme tekniği olarak kullanılabilir. Öğrenciler, öğrenmelerini derece- lendirmek için bir elinin parmaklarını kullanarak birden beşe kadar sıralar.”

Verilen bilgi öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden hangisine aittir?

A) Gerçekle Yüzleşme
B) Sarmal Oluşturma
C) Döngüsel Yansıma
D) Parmakla İşaretleme
E) Yumruk Yapma
5)

Bu teknikte öğrencilerden konuyla ilgili bilgi seviyelerini duygularıyla cevaplamaları istenir. Öğrencilere 3 adet kart dağıtılır. Bu kartlara mutlu, sakin ve üzüntülü üç adet yüz resmi çizilir.

Yukarıda verilen bilgi öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden hangisine aittir?

A) Gerçekle Yüzleşme
B) Sarmal Oluşturma
C) Simit Tekniği
D) Döngüsel Yansıma
E) Yumruk Yapma
6)

Tekniğin uygulanmasında ilk olarak sınıfın köşelerine üzerinde “neredeyse, hiç, bazen, sıklıkla ve kesinlikle “ ifadeleri yazan kartlar yerleştirilir. Öğrencilerden konu ile ilgili bilgisini ifade eden köşeye gitmesi istenir.

Yukarıda verilen bilgi öğretim öncesinde kullanılan tekniklerden hangisine aittir?

A) Köşe Kapmaca
B) Kutu Yapma
C) Evet-Hayır Kartları
D) Konuşma Halkası
E) Yumruk Yapma
7)

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı kim tarafından ortaya konmuştur?

A) Morgan
B) Higgins
C) John Dewey
D) Von Glasersfeld
E) Vygotsky
8)

Parmakla işaretleme tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum.
B) Biraz yardıma ihtiyacım var
C) Konu hakkında çok az bilgim var
D) Konu hakkında biraz bilgim var
E) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var
9)

Yumruk yapma tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum.
B) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var.
C) Biraz yardıma ihtiyacım var.
D) Henüz öğrenmenin başındayım.
E) Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum.
Başka Sınava Geç