Ölçme ve Değerlendirme - 36

Kategori: Ölçme ve Değerlendirme
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

İlber, girdiği bir deneme sınavında cevapları optik forma geçirirken kaydırma yapmıştır.
Bu durum hata türlerinden;
I. Sabit
II. Tesadüfi
III. Sistematik

Hangilerine örnek verilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
2)

I. Mehmet burs olmaya hak kazanmıştır.
II. Ayşe, Anatomi dersinden kalmıştır.
III. Ali, LGS denemesinde 1. olmuştur.
IV. Ebru, tıp fakültesine yerleşmiştir.
V. Erşan, bir üst sınıfa geçmiştir.

Yukarıda verilenlerden hangisi bir değerlendirme değildir?

A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
3)

20. yüzyılın son çeyreğinde ve 21. yüzyılda ekonomi çevreleri ve ekonomistlerin makro ekonomiyi ve gelecek ekonomi perspektiflerini ele alan değerlendirmelerinde eğitime vurgu yapılmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında;
I. Uygun insan kaynağının ancak nitelikli eğitimle sağlanabilmesi
II. Eğitim oranı arttığında ekonomik büyümenin de artması
III. Eğitim ortamının yeniden tasarlanmasının gerekli olması

Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve III
4)

Eğitimde farklı ölçüt türleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi “mutlak ölçüt”e örnek verilebilir?

A) Emine Hanım, Öğretmen Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’nda 70 puanı geçerek uzman öğretmen olmuştur.
B) Dilek, LGS puanına göre Ankara Fen Lisesine yerleşme hakkı kazanmıştır.
C) Mehmet, KPSS sınavında 378 puan almıştır.
D) Ebrar, tıp fakültesinde sınıfta kalmıştır.
E) Sibel, Alan Yeterlilik Testine ikincide defa girmiştir.
5)

Bilişsel özellikleri ölçen bir testte eğer seçenek verildiyse aşağıdaki olasılıklardan hangisi artar?

A) Sistematik hata
B) Standart sapma
C) Şans başarısı
D) Korelasyon
E) Güvenirlik
6)

• Öğrenciyi başarılı/başarısız olarak sınıflandırmayı amaçlamaz.
• Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmaz.
• Öğrencinin gelişimini çok yönlü olarak ve süreç içindeki gelişimi izlemeyi amaçlar.

Verilen değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Performans değerlendirme
B) Akran değerlendirme
C) Rubrik
D) Gözler Formu
E) Portfolyo
7)

Okuma becerilerini ölçen uluslararası izleme araştırmalarından PIRLS kaç yıllık periyotlarla gerçekleştirilmektedir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
8)

Aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden hangisinde her öğrenciye ayrı soru sorulur?

A) Essay
B) Doğru-Cevap
C) Sözlü Yoklama
D) Kısa yanıt
E) Eşleştirme
9)

Türkiye, TIMMS Uluslararası İzleme Araştırmasına ilk kez kaç yılında katılmıştır?

A) 1999
B) 2001
C) 2007
D) 2012
E) 2015
10)

Seçme ve yönlendirme amaçlı olan testlerde, geçerlilik türlerinden;
I. Kapsam
II. Yordama
III. Zamandaş

Hangilerinin yüksek olması beklenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve III
Başka Sınava Geç