Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 29

Kategori: Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Bu ilke, öğrencinin etkin hâle dönüştürülmesini ve bu sayede kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Yine burada duyu organlarının sayısının artışı önemlidir. Ne kadar çok duyu organı işin içindeyse öğrenci o kadar iyi anlayacaktır. Öğrencinin yapıp söylediklerinin %90’ını unutmaması ve hatırlaması göz önüne alınırsa bu ilkenin ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılacaktır.

Verilen bilgi öğretim ilkelerinden hangisidir?

A) Transfer İlkesi
B) Somuttan Soyuta İlkesi
C) Bilinenden Bilinmeyene İlkesi
D) Basitten Karmaşığa İlkesi
E) Yaparak Yaşayarak Öğrenme
2)

Örnek: Öğrencinin dört işlem becerisini alışverişte kullanması, derste “Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir.” kazanımı sonrası, marketten alacağı ürünlerdeki üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat etmesi.

Örneği verilen öğretim ilkesi hangisidir?

A) Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi
B) Öğrenciye görelik ilkesi
C) Transfer ilkesi
D) Aktüalite (Güncellik) ilkesi
E) Yaparak yaşayarak öğrenme
3)

Aşağıdakilerden hangisi “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilere Kazandırdıkları Özellikler” arasında yer almaz?

 

A) Üst düzey düşünme becerileri geliştirme
B) Sanatsal düşünmeyi öğrenme
C) Araştırma, çözüm üretme
D) İlgi ve güdülenmeyi artırma
E) Yaşamla yüz yüze gelme
4)

“…………………………………………….. bir sınıftaki öğretim hizmetinin niteliğini ve öğrenme düzeyini belirleyen en önemli öğe olarak kabul edilir. Çünkü sınıf ortamında kullanılan ipucu pekiştirme ve katılma grup içerisindeki öğrencilere etki düzeyleri anlamında farklı sonuçlar verebilir. Dönüt ve düzeltme, öğretimin bireyselleştirilmesi anlamında her öğrencinin düzey ile ilgili net sonuçlar verir.”

Yukarıdaki tanımlamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (sayfa58)

A) Pekiştirme
B) İpucu
C) Öğrenci katılımı
D) Dönüt ve düzeltme
E) Etkin Katılım
5)

Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının geliştirilmiş hâlidir. Aralarındaki fark, buluş yolunda öğrenci öğretmen yönlendirmesiyle (ipuçları, soru-cevap) düşünerek ilke ve genellemelere (nesnel gerçeklere) ulaşır. ……………………………. ise öğrenci, öğretmen rehberliğinde deneyimler geçirir ve birincil bilgi kaynaklarıyla anlam (öznel gerçeklerini) üretir.

Yukarıdaki tanımlamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
B) Proje Tabanlı Öğretim Yaklaşımı
C) Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı
D) Beyin Temelli Öğrenme
E) Harmanlanmış Öğrenme
6)

1. Bilgi birimleri ünitelere ayrılmıştır ve bir ünite tam olarak öğrenilmeden diğerine geçilmez.
2. “Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.”
3. Her ünite sonunda izleme testi (formatif) uygulanır.
4. Üç ögesi (değişkeni) vardır.

Yukarıda özellikleri verilen yaklaşım hangisidir?

A) Tam Öğrenme Yaklaşımı
B) Proje Tabanlı Öğretim Yaklaşımı
C) Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı
D) Beyin Temelli Öğrenme
E) Harmanlanmış Öğrenme
7)

Aşağıdakilerden hangisi “Farklılaştırmanın Temel Ögeleri” içerisinde yer almaz?

A) İçerik
B) Süreç
C) Öğrenme ortamı
D) Değerlendirme
E) Ürün
8)

Araştırmalar, ödül ve ceza tarzındaki uygulamaların yaratıcılığı engellediğini, içsel motivasyona müdahale ettiğini ve öğrenmeyi öğrenme olasılığını azalttığını göstermektedir. Ödüller ve cezalar, öz güdülenme şansını ve öğrenmeyi bir ödül olarak görmeyi azaltır. Ödülleri kullanmanın beş işlevsel alternatifi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu alternatifler içerisinde yer almaz?

A) Güçlü bir olumlu iklim yaratmak
B) Çevreye uyumu gerçekleştirmek
C) Geri bildirimi artırmak
D) Hedefleri belirlemek
E) Tehdidi ortadan kaldırmak
9)

“Gizli, saklanan ve informal program olarak da adlandırılan bu program, resmî/formal program dışında yazılı ve resmî olmayan, farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan bir program türü olarak da adlandırılır. “

Tanımı yapılan program türü hangisidir?

A) Test edilen program
B) Uygulamadaki program
C) Örtük program
D) Resmi program
E) İhmal edilen program
10)

“Okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim, etkinlik bu programın içinde yer almaktadır. Bu tür etkinliklere spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler vb. örnek olarak verilebilir.”

Özellikleri verilen program türü hangisidir?

A) Test edilen program
B) Uygulamadaki program
C) Örtük program
D) Resmi program
E) Ekstra program
Başka Sınava Geç