Ölçme ve Değerlendirme - 37

Kategori: Ölçme ve Değerlendirme
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Bir testteki madde sayısı arttıkça;
I. Birimler küçülür.
II. Duyarlılık artar.
III. Güvenirlik artar.

Hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
2)

Korelasyon katsayısı;
I. Yön
II. Miktar
III. Amaç

Hangileri açısından belirlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve III
3)

Bir dersin ünitelerini, kazanım sayılarını ve sınavda gelen soru sayısını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.

Buna göre bu sınav için;
I. Kapsam geçerliliği düşüktür.
II. Güvenilir bir sınavdır.
III. Kararlı ve tutarlı bir sınavdır.

Hangileri kesin olarak söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve III
4)

Aşağıdaki değişkenlerden hangileri arasında mükemmel ilişkisizlik yoktur?

A) Tutulan takım ile şans
B) Burç ile boy
C) Çalışmak ile başarı
D) Saç uzunluğuyla ile zekâ
E) Dengeli beslenme ile ders başarısı
5)

Genel yetenek gibi bilişsel özellikleri ölçen testlerde güvenirlik katsayısının kaçın üzerinde olması arzu edilir?

A) 0,50
B) 0,60
C) 0,70
D) 0,80
E) 0,90
6)

Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde değerlendirme öğrenmeyle bütünleşmiştir?

A) Yazılı yoklama
B) Portfolyo
C) Sözlü yoklama
D) Çoktan seçmeli
E) Kısa cevaplı
7)

Değerlendirme yöntemlerinin hangisinde;
I. Kontrol listeleri
II. Dereceleme ölçekleri
III. Rubrik

Değerlendirme kriteri önceden öğrenciye verilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
8)

PISA 2018 uygulamasına ait Türkiye örneklemimde en başarılı okul türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Bilimler Liseleri
B) Sağlık Meslek Liseleri
C) Anadolu İmam Hatip Liseleri
D) Fen Liseleri
E) Güzel Sanatlar Liseleri
9)

Birçok ulusal izleme araştırmasına temel teşkil eden ilk çalışmalardan biri 1964 yılında hangi alanda başlatılmıştır?

A) Matematik
B) Fizik
C) Kimya
D) Biyoloji
E) Geometri
10)

Uluslararası Eğitim İzleme Araştırmaları arasında;
I. PISA
II. TMF-OBA
III. TIMSS
IV. PIRLS

Hangileri sayılabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
Başka Sınava Geç