Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 28

Kategori: Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Temmuz 2022
Kalan Süre
59
1)

Yumruk yapma tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum.
B) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var.
C) Biraz yardıma ihtiyacım var.
D) Henüz öğrenmenin başındayım.
E) Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum.
2)

Yumruk yapma tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Konu hakkında biraz bilgim var.
B) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var.
C) Biraz yardıma ihtiyacım var.
D) Henüz öğrenmenin başındayım.
E) Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum.
3)

Yumruk yapma tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum.
B) Konu hakkında çok şey biliyorum.
C) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var.
D) Henüz öğrenmenin başındayım.
E) “Söz hakkı istiyorum.”
4)

Parmakla işaretleme tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum.
B) Biraz yardıma ihtiyacım var.
C) Konu hakkında çok az bilgim var.
D) Konu hakkında biraz bilgim var.
E) Konu hakkında çok şey biliyorum.
5)

Parmakla işaretleme tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum.
B) Biraz yardıma ihtiyacım var.
C) Konu hakkında çok az bilgim var.
D) Konu hakkında biraz bilgim var.
E) Konu hakkında çok şey biliyorum.
6)

Eğitim-öğretimin en önemli amacı bireyi hayata hazırlamasıdır. Okul, hayatın bir parçası olmalıdır. Ders konuları, sorunlar, araç gereçler, örnekler yakın çevreden yani hayattan alınmalıdır. Hayatı sınıfa taşımalıyız…

Verilen bilgi öğretim ilkelerinden hangisidir?

A) Hayatilik İlkesi
B) Öğrenci Düzeyine Uygunluk İlkesi
C) Yaparak Yaşayarak Öğrenme
D) Aktüalite (Güncellik) İlkesi
E) Açıklık (Ayanilik) İlkesi
7)

“Çocuğun hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelmelerini ve yakın çevre, ülke ve dünyada gelişen son olaylara karşı ilgi duymalarını sağlamak için ders konularıyla aktüel (güncel) olay ve sorunlar arasında ilişki kurulmalıdır. “

Verilen bilgi öğretim ilkelerinden hangisidir?

A) Bütünlük İlkesi
B) Öğrenci Düzeyine Uygunluk İlkesi
C) Anlamlılık
D) Aktüalite (Güncellik) İlkesi
E) Sosyallik İlkesi
8)

…………………………………………………….., çoklu zekâ yöntemi ve bireyselleştirilmiş öğretimi en çok savunan ve bunların uygulanması gerektiğini belirten ilkedir.

A) Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi
B) Öğrenciye görelik ilkesi
C) Transfer ilkesi
D) Aktüalite (Güncellik) ilkesi
E) Yaparak yaşayarak öğrenme
9)

Yumruk yapma tekniğine göre yukarıdaki görselin anlamı nedir?

A) Birisine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum.
B) Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var.
C) Biraz yardıma ihtiyacım var.
D) Henüz öğrenmenin başındayım.
E) Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum.
10)

İş birliğine dayalı öğrenmeyi başarılı bir şekilde uygulamak için 6 temel ilkeye uymak gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu 6 temel ilke içerisinde yer almaz?

A) Olumlu bağlılık (bağımlılık)
B) Kişisel sorumluluk
C) Bireysel sürecinin değerlendirilmesi
D) Eşit başarı ilkesi
E) Yüz yüze etkileşim
Başka Sınava Geç